Inauguracja Roku Edukacji Ekonomicznej w szkole na Blichu

16.01.2024 10:47

O tym, że EKONOMIA JEST CIEKAWA przekonali się uczniowie z klas I, II i V zarówno technikum agrobiznesu, jak i technikum logistycznego oraz szkoły branżowej 1. stopnia, którzy uczestniczyli w największej w kraju lekcji online na temat "Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego a współczesne wyzwania".

W ten sposób 11 stycznia 2024 r. o godz. 8.55 zainaugurowano w polskich szkołach Rok Edukacji Ekonomicznej, gdyż dokładnie tego dnia 100 lat temu sejm uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformę walutową, wprowadzając nowy polski złoty. Była to jedna z kluczowych reform premiera Grabskiego, która doprowadziła do ustabilizowania polskiej waluty i pokonania panującej po odzyskaniu niepodległości hiperinflacji. Omówiono także współczesne trendy i trudności, przed jakimi stoi Polska i świat.

Władysław Grabski (1874-1938) pochodził z rodziny szlacheckiej posiadającej 520-hektarowy majątek ziemski w Borowie w gminie Bielawy. Wyrósł w domu o tradycjach patriotycznych i niepodległościowych. Jego ojciec Feliks Grabski wzorowo prowadził duże gospodarstwo rolne, wdrażając najnowsze metody organizacyjne. Wyprzedził carską reformę, kilka lat wcześniej uwłaszczył swoich włościan.

Władysław był gruntownie wykształcony, gdyż ukończył Szkołę Nauk Politycznych w Paryżu, studiował historię i ekonomię na Sorbonie, a także agronomię w Hadze. Następnie objął rodzinny majątek, zajął się działalnością społeczną, oświatową, polityczną i naukową. Był więziony na Pawiaku przez władze carskie, a przez Niemców w twierdzy modlińskiej, co spowodowało wzrost jego popularności. Od 1918 r. był powoływany przez Józefa Piłsudskiego na bardzo odpowiedzialne stanowiska w odradzającym się państwie polskim, m. in. pełnił funkcję premiera i ministra skarbu. W 1925 r. przyczynił się również do powstania naszej szkoły – Ludowej Szkoły Rolniczej na Blichu. Swój testament polityczny zawarł w pracy „Idea Polski” wydanej w 1935 r.

Zainteresowanych kierujemy do strony www.RRE2024.pl

Elżbieta Wojtyna