Rekrutacja do projektu "Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową – Edycja Włoska"

20.03.2024 17:21

Rozpoczyna się nabór do projektu "Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową – Edycja Włoska" pod numerem 2023-1-PL01-KA122-SCH-000141941.

Przypominamy, że to wyjątkowa możliwość dla naszych uczniów, by w międzynarodowym środowisku – tym razem we Włoszech – rozwijać i poszerzać swoje kluczowe kompetencje!

Podczas pobytu we Włoszech realizowany będzie program merytoryczny (10 dni) we współpracy ze szkołą partnerską. Program obejmuje zajęcia stacjonarne, warsztaty, spotkania oraz zajęcia terenowe. Wszystkie zajęcia realizowane będą w języku angielskim. Dwa dni zostaną przeznaczone na realizację programu kulturowego, co pozwoli uczestnikom na głębsze poznanie i zrozumienie włoskiej kultury i tradycji wyrażonej poprzez folklor i tradycje ludowe.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy uczniów klas II, III i IV wszystkich profili.

W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 30 uczniów do udziału w projekcie. Szczegóły dotyczące zasad i kryteriów rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne będą do pobrania w sekretariacie szkoły oraz są udostępnione jako załączniki na stronie internetowej. Wybór uczestników przeprowadzony będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z dostępnymi materiałami.

 

Ważne daty procesu rekrutacyjnego:

20.03.2023 - Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń 

27.03.2023 - godz.12.00 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

03.04.2023 - Publikacja listy wstępnej 

 


Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu  „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, w ramach I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+

Damian Malejka

Pliki do pobrania: