Ogromny sukces uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technikum Agrobiznesu z Blichu

13.04.2024 9:40

W piątek 12.04.2024r odbył się kolejny etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w którym brała udział reprezentacja uczniów ZSP nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu.

Tegoroczna edycja etapu okręgowego, dla naszego rejonu, została zaplanowana w gościnnych progach SGGW w Warszawie.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w kilku blokach tematycznych tej olimpiady.

Ogromny sukces i I miejsce w bloku Produkcja Zwierzęca zdobył Filip Niedzielski. Filip jest bardzo zdolnym uczniem IV klasy technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, którego wiedza daleko wykracza poza podstawę programową. Pośród przedmiotów zawodowych kierunku, w którym uczy się Filip nie ma zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Z tego powodu dyplom zaświadczający o najwyższym wyniku w okręgu warszawskim z produkcji zwierzęcej dla ucznia mechanizacji, cieszy podwójnie. Wysokie bo IV miejsce w tym samym bloku tematycznym zdobył Kamil Więcek. Kamil jest uczniem klasy V technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, któremu również gratulujemy uzyskanego wyniku, ponieważ zdobył on najwyższą liczbę punktów z części pisemnej z pośród wszystkich uczestników konkursu.

Najwyższe miejsce na podium w bloku Produkcja Roślinna zdobył kolejny uczeń klasy V technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – Mateusz Granosik. Mateusz udowodnił, że sukces z ubiegłego roku w etapie centralnym OWiUR i tytuł laureata nie były przypadkowe. Kolega Mateusza, który jest uczniem tej samej klasy – Wiktor Domińczak zdobył w tym bloku III miejsce. Obydwaj uczniowie mają ogromną wiedzę z zakresu nauk rolniczych, potrafią również sprawnie łączyć zagadnienia z produkcji roślinnej i mechanizacji. Dzięki swej pracy i wysiłkowi włożonemu w przygotowanie się do olimpiady, kolejny rok z rzędu razem będą mogli sprawdzić swe umiejętności w etapie centralnym.

Wspaniały wynik i wysokie II miejsce w bloku Mechanizacja Rolnictwa uzyskał Antoni Golis – uczeń klasy IV technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Sukces ucznia jest wielką radością i dumą dla szkoły, ponieważ Antek w etapie okręgowym olimpiady brał udział po raz pierwszy. Wraz z Antonim, w tym bloku startował również Michał Wosik - uczeń klasy V technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Jakub Papiernik z klasy V Technikum Agrobiznesu również znalazł się na podium w bloku Agrobiznes, co daje mu awans do finału centralnego. Cieszy także wynik Gabriela Majewskiego z tej samej klasy, który zajął wysokie VI miejsce w bloku Agrobiznes.

Uczennice klasy II Technikum Agrobiznesu: Maria Parys, Amelia Palos i Magdalena Skomiał uzyskały też wysokie noty w bloku ogrodnictwo, jednak nie zakwalifikowały się do etapu centralnego.

W etapie centralnym XLVII OWiUR, który odbędzie się w dniach 24 – 25.05. 2024 r. w Szczecinie, łowicki Blich reprezentować będzie pięcioosobowa grupa uczniów Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz w zawodzie technik agrobiznesu w czterech blokach: Produkcja Roślinna, Produkcja Zwierzęca, Mechanizacja Rolnictwa i Agrobiznes.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, zwycięskiej czwórce życzymy dużo sił do wytężonej pracy i kolejnych sukcesów w finale. Cała społeczność szkoły na Blichu jest z Was dumna.

Wkład w proces związany z zainteresowaniem uczniów wiedzą z zakresu poszczególnych bloków tematycznych, motywowanie do wytężonej pracy i przygotowanie do olimpiady, spoczywał na nauczycielach przedmiotów zawodowych:

Anna Kowalska - Bloki: Produkcja Roślinna, Produkcja Zwierzęca i Ogrodnictwo

Katarzyna Mańkowska – Blok Mechanizacja Rolnictwa

Elżbieta Wojtyna – Blok Agrobiznes

Katarzyna Mańkowska