XVI Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Niemieckiego

15.04.2024 11:08

    Dnia 8 kwietnia 2024r. w ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu odbył się XVI Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Niemieckiego.

 

   W konkursie udział wzięli chętni uczniowie z klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych technikum uczący się na kierunkach: technik programista, technik informatyk, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu.

    Uczniowie rozwiązywali pisemny test, który składał się z 3 części: tj. słuchania ze zrozumieniem, rozumienia tekstu czytanego oraz części leksykalno – gramatycznej i był przygotowany w oparciu o podstawę programową z języka niemieckiego dla technikum.

    Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, pogłębianie wiadomości z zakresu leksyki, gramatyki i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz rozwijanie kompetencji językowych.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce Maja Mrozińska – klasa II TIA


II miejsce Łukasz Kwiecień – klasa I TPR


III miejsce ex aequo Aleksandra Gaworska – klasa II TTA, Mateusz Stefanek – klasa III TPR oraz Kinga Koza – klasa IV TT.

 

   Uczniów przygotowywały nauczycielki języka niemieckiego: p. Marta Staszewska, p. Paulina Dróżdż, p. Milena Wojda – Wróbel oraz p. Jolanta Sikorska.

 Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 Wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom konkursu gratulujemy.

Marta Staszewska