Zapytanie ofertowe dotyczące usług asystentki/asystenta koordynatora projektu pn. „Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”

27.12.2012 19:52

logo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystentki/asystentakoordynatora projektu pn. „Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”,  zwanego dalej Projektem.

Zakres wymagań i obowiązków w ramach zamówienia:

- znajomość zasad i procedur realizacji projektów dofinansowanych w ramach EFS,

- przygotowywanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z Projektem,

- przepływ informacji w partnerstwie,

- zarządzanie dostawami,

- zbieranie informacji o uczestnikach Projektu,

- znajomość prawa pracy i prowadzenia spraw kadrowych,

- znajomość instrukcji kancelaryjnej,

- promocja Projektu i  działania informacyjne związane z jego realizacją,

- przygotowanie i utrzymanie sal zajęciowych,

- biegła znajomość  MS Office.

Krzysztof Łukasik

Pliki do pobrania: