Zapytanie ofertowe dotyczące usług specjalisty ds. ewaluacji projektu pn.„Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”

27.12.2012 20:16

logo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalisty ds. ewaluacji projektu pn. „Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”,  zwanym dalej Projektem.

Zakres obowiązków w ramach zamówienia:

- znajomość zasad i procedur realizacji projektów dofinansowanych w ramach EFS,

- bieżąca weryfikacja postępu projektu,

- monitorowanie i pomiar wskaźników projektu.

Krzysztof Łukasik

Pliki do pobrania: