Zapytanie ofertowe dotyczące usług specjalisty ds. rozliczenia, sprawozdawczości i monitoringu w projekcie pn. „Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSPnr2CKU

27.12.2012 20:36

logo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi specjalisty ds. rozliczenia, sprawozdawczości i monitoringu w  projekcie pn. „Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”,  zwanym dalej Projektem.

Zakres wymagań i obowiązków w ramach zamówienia:

- znajomość zasad i procedur realizacji projektów dofinansowanych w ramach EFS,

- bieżąca weryfikacja postępu projektu,

- kwalifikowalność uczniów,

 - nadzór nad zgodnością wydatków z budżetem Projektu,

- sprawozdawczość,

- przygotowywanie  wniosków o płatność,

- bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą.

Krzysztof Łukasik

Pliki do pobrania: