Zapytanie ofertowe dotyczące usług koordynatora projektu pn. „Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”  

27.12.2012 20:46

logo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi koordynatora projektu pn. „Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”,  zwanego dalej Projektem.

Zakres obowiązków w ramach zamówienia:

- nadzór nad realizacją oraz odpowiedzialność za osiągnięcie celów, rezultatów i produktów Projektu,

- rekrutacja, zatrudnienie, koordynowanie i nadzorowanie pracy personelu, który będzie realizował Projekt,

 - rekrutacja uczniów,

- zarządzanie finansowe w ramach Projektu,

 - monitorowanie kwestii równości płci,

- ustalenie harmonogramu zajęć oraz nadzór nad jego przestrzeganiem,

- współpraca z partnerem niemieckim,

- zarządzanie ryzykiem w Projekcie,

- zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosków o płatność,

- znajomość zasad i procedur realizacji projektów dofinansowanych w ramach EFS,

- weryfikacja zgodności prowadzonych działań z umową o dofinansowanie- nadzór nad dokumentacją projektu.

Krzysztof Łukasik

Pliki do pobrania: