Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów zagranicznych i krajowych do wspólnej realizacji projektu operacyjnego Kapitał Ludzki.

8.02.2013 20:06

logo

Powiat Łowicki działając w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. 09.84.712 z późn. zm.), jako Wnioskodawca -podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu ponadnarodowego, w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, ogłasza otwarty nabór partnerów zagranicznych i krajowych zainteresowanych wspólną realizacją projektu pn.:

„Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”.

Mirosław Kret

Pliki do pobrania: