Zapytanie ofertowe dotyczące usług opracowania ramowego oraz ostatecznego programu nauczania z  przedmiotów gastronomicznych w oparciu o doświadczenia Partnera Niemieckiego w ramach projektu pn. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny roln

20.02.2013 10:44

logo

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ramowego oraz ostatecznego programu nauczania z przedmiotów gastronomicznych w oparciu o doświadczenia Partnera Niemieckiego w ramach projektu pn. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” zwanego dalej Projektem.

2. Zakres programu ramowego oraz ostatecznego musi obejmować tematykę wykorzystania zdrowej żywności i żywności ekologicznej w oparciu o doświadczenie i informacje uzyskane od partnera niemieckiego.

3. Wymagania dotyczące programu nauczania

- zgodność z Rozporządzeniem MENiS z w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, podręczników

- zgodność z Rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentów przez publiczne szkoły i placówki

- zgodność z podstawami programowymi,

- poprawność pod względem merytorycznym, metodycznym i dydaktycznym.

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami w plikach do pobrania.

 

 

Pliki do pobrania: