Zapytanie ofertowe dotyczące usług opracowania ramowego oraz ostatecznego programu nauczania z przedmiotów rolniczych w oparciu o doświadczenia Partnera Niemieckiego w ramach projektu pn. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i

20.02.2013 10:49

logo

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ramowego oraz ostatecznego programu nauczania z  przedmiotów rolniczych w oparciu o doświadczenia Partnera Niemieckiego w ramach projektu pn. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” zwanego dalej Projektem.
2. Zakres programu  ramowego oraz ostatecznego musi obejmować tematykę wykorzystania produktów w rolnictwie do wytwarzania energii odnawialnej z uwzględnieniem biomasy, biopaliw i biogazów w oparciu o doświadczenie i informacje od partnera niemieckiego .

3. Wymagania dotyczące programu nauczania

- zgodność z Rozporządzeniem MENiS z w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania

przedszkolnego, programów nauczania, podręczników

- zgodność z Rozporządzeniem MENiS w sprawie

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentów przez publiczne szkoły i placówki

- zgodność z podstawami programowymi,

- poprawność pod względem merytorycznym, metodycznym i dydaktycznym.

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania: