Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu pn:

20.08.2013 13:46

„Zachowanie dziedzictwa obszaru działania ŁGR poprzez kultywowanie i upowszechnianie folkloru łowickiego, tańców i łowickiej muzyki ludowej – wśród młodzieży i uczniów gmin z całego terenu ŁGR, w celu zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty ŁGR”
 
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Treść zapytania i załączniki znajdują się w plikach do pobrania.

Mirosław Kret

Pliki do pobrania: