Uczennica III klasy Technikum Agrobiznesu w finale ogólnopolskiego Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”

30.03.2014 15:16

28 marca 2014 r. ogłoszono wyniki pierwszego etapu konkursu organizowanego przez Fundację Schumana we wszystkich krajach Unii Europejskiej

W Polsce konkurs odbył się po raz XVII. Do etapu finałowego zakwalifikowało się jedynie 11 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach rolniczych, w tym nasza uczennica – Sandra Miłowska. Opracowała projekt reorganizacji gospodarstwa rodzinnego położonego w powiecie kolskim pt. „Zastosowanie nowoczesnych technologii w chowie bydła mlecznego i zwiększenie opłacalności produkcji mleka w gospodarstwie rodzinnym położonym na terenie gminy Chodów w województwie wielkopolskim”.

II etap konkursu odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku w siedzibie Centralnej Komisji Konkursowej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnicy przygotują prezentację – streszczenie pracy i będą bronić swoich projektów przed komisją egzaminacyjną. Nagrodą dla laureatów i finalistów konkursu są indeksy na kierunki studiów w 9 państwowych uczelniach wyższych. Życzymy powodzenia!

Elżbieta Wojtyna