Joanna Suder finalistką etapu centralnego XVI Olimpiady Wiedzy o Żywności

2.04.2014 21:36

XVI edycja Olimpiady Wiedzy o Żywności odbyła się w dniach 27.03-28.03 2014 roku Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu.

W etapie centralnym udział wzięło 52 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowała Joanna Suder uczennica IV klasy Technikum Technologii Żywności. Olimpiada obejmowała swym zakresem trzy bloki tematyczne: analityczny, przetwórczy i ekonomiczny. Uczestnicy, jako pierwszy musieli rozwiązać z test, w oparciu o który wyłoniono laureatów olimpiady, którzy następnie zakwalifikowali się do części ustnej olimpiady pozwalającej wyłonić zwycięzców. Joanna Suder  została finalistką etapu centralnego, a tym samym zdobyła indeks na wyższą uczelnię oraz uzyskała zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczennicę do olimpiady przygotowywała mgr inż. Olga Kwapisz - Wojda

Olga Kwapisz - Wojda