Wycieczka do fabryki Case New Holland

6.05.2014 17:26

W dniu 29.04.2014 roku  klasy pierwsze Technikum Mechanizacji Rolnictwa  i  Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej były na wycieczce klasowej w zakładzie produkującym kombajny zbożowe i prasy CNH w Płocku.

Początki zakładu sięgają roku 1870 kiedy Mojżesz S. Sarna założył fabrykę maszyn i urządzeń rolniczych. Produkowała m.in. pługi i sieczkarnie, a także zajmowała się też remontami maszyn w tartakach, browarach, gorzelniach.

Podczas II wojny światowej zakłady te zostały przejęte przez Niemców. 6 lutego 1945 utworzono Płockie Zakłady Maszynowe w Płocku. W czerwcu 1945 wystartowała w zakładach produkcja maszyn rolniczych (wialni, młocarni, kieratów, sieczkarni, śrutowników). W 1948 zakłady te przemianowano na Fabrykę Maszyn Żniwnych. W fabryce rozpoczęto produkować serie kombajnów o nazwie Bizon. Nazywały się tak ponieważ wyglądem bardzo przypominają bizona – dużego, parzystokopytnego ssaka z rodziny krętorogich. Filia w Żurominie miała własną strukturę organizacyjną do 1991, wtedy nastąpiło rozdzielenie zakładów i na jej bazie utworzono Zakłady Maszynowe „Wkra”. W połowie lat 50. XX wieku FMŻ już była krajowym monopolistą w produkcji kombajnów zbożowych, pod koniec lat 80. XX wieku posiadała monopolistyczną sieć handlową Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” na tzw. zamówienia rządowe. Przy fabryce działała przyzakładowa szkoła zawodowa – od 1961 r. jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz od 1969 Zakład Doświadczalny przekształcony pod koniec 1971 w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy (istniał do 16 lutego 1982).

Zmiany społeczno-gospodarcze na przełomie lat 1989/1990 załamały sprzedaż kombajnów „Bizon”. Znacznie spadła liczba produkowanych w Płocku kombajnów (1989 – 5847 szt., 1993 – 195 szt.), między innymi główny odbiorca państwowe gospodarstwa rolne zostały zlikwidowane, rolnicy indywidualni kupowali głównie maszyny używane. Fabryka Maszyn Żniwnych nie przetrwała zmian ustrojowych. Od 1990 podjęto działania restrukturyzacyjne, sprowadzające się do utworzenia 1 grudnia 1992 z rentownej części zakładu spółki prawa handlowego „Bizon”. Nowo utworzona spółka została nazwana New Holland BIZON i sprzedana włoskiemu FIAT-owi. 22 kwietnia 1993 FMŻ poddano programowi naprawczemu, ustanawiając nad nią zarząd komisaryczny. W wyniku reorganizacji na bazie wydziałów produkcyjnych powołano spółkę Maszyny Żniwne. 1 lipca 1996 z powodu zadłużenia postawiono ją w stan likwidacji. W okresie tym działała pod nazwą Fabryka Maszyn Żniwnych w Płocku w likwidacji.

10 czerwca 1998 Sąd Wojewódzki w Płocku ogłosił upadłość przedsiębiorstwa. Proces upadłościowy zakładu FMŻ zakończył się w styczniu 2001 i został poprzedzony likwidacją w lipcu 2000 spółki „Maszyny Żniwne”.

Obecnie nadal są produkowane tam kombajny lecz pod banderą firmy Case New Holland (CNH Polska).

Janusz Wróbel