Nowy rok szkolny 2014/2015

1.09.2014 18:11

W 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej,  w 244 dzień roku 2014, 47 lat po premierze filmu wojennego „Westerplatte” w reżyserii Stanisława Różewicza, 15 lat po wejściu w życie reformy systemu oświaty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu odbyły się o godz. 9:00 dwie uroczystości: zakończenie roku szkolnego dla klas odbywających wakacyjną praktykę zawodową oraz inauguracja roku szkolnego 2014/2015.

Na tę uroczystość przybyli: kadra kierownicza i nauczycielska, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, zaproszeni goście, uczniowie, a  w szczególności ci, którzy będą zdobywać wiedzę w klasach pierwszych. Nowy rok szkolny w szkole na Blichu rozpoczęło 5 klas technikum i jedna klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej. ZSP Nr 2 RCKUiP liczy 25 oddziałów klasowych, w placówce pracuje 75 nauczycieli.

Część oficjalna rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”. Po tym głos zabrała pani dyrektor – Maria Laska. Przywitała wszystkich przybyłych, szczególnie uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają swoją drogę edukacji w murach blichowskiej szkoły. Pani Laska u progu nowego roku szkolnego życzyła wszystkim m.in. cierpliwości, samozaparcia, pogody ducha oraz owocnej pracy. Swoje słowo skierowała również do pracowników obsługi, dziękując im za trud pracy włożonej w okresie wakacyjnym. Na koniec w swoim przemówieniu przedstawiła nowego nauczyciela – p. Krzysztofa Błaszczyka.

Po wystąpieniu pani dyrektor – Marii Laski, Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” przedstawił krótki, ale bardzo wzruszający montaż słowno – muzyczny dotyczący 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas niego uczeń Dawid Durka odczytał Apel Poległych, był śpiewany Hymn Armii Krajowej (modlitwa obozowa), Hymn o Bałtyku. Wymownym gestem było wykonanie jednego utworu na znak solidaryzowania się z Ukrainą, w której toczą się walki i są zabijani ludzie.

Po tej części delegacja uczniów, w skład której weszli: Kinga Bakalarska, Piotr Pietraszewski, Kamil Szczepaniak złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą upamiętniają zmarłych i poległych nauczycieli w czasie II wojny światowej.

Po tej części uroczystości nastąpił moment, na który czekali uczniowie, odbywający praktykę wakacyjną. To była ta chwila, kiedy dla nich nadszedł koniec roku szkolnego 2013/2014. Z tej okazji najlepsi z nich otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem, nagrody książkowe i dyplomy.

Świadectwa z czerwonym paskiem uzyskali: Ewelina Owczarek, Dominika Dalecka, Klaudia Michalska, Piotr Ziejewski, Sandra Miłowska, Martyna Jaros, Damian Malejka, Przemysław Śliżewski., Kacper Wilk, Piotr Pietraszewski, Kinga Bakalarska, Andżelika Kotlarska, Justyna Malejka.

Nagrody książkowe za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, bardzo dobre i wzorowe zachowanie otrzymali: Ewa Pietrzak, Mateusz Wyszomierski, Emilia Morawska, Tomasz Oleczek, Ewelina Kurczak, Agata Kwiecińska, Marcin Aniszewski, Adrian Kosenda, Adrian Rześny, Sebastian Stań, Dawid Durka, Adrian Modrzejewski, Małgorzata Okraska, Kamil Szczepaniak, Tomasz Olaczek, Martyna Furman, Sylwia Białkowska,  Dorota Waracka, Katarzyna Rojek.

Dyplomy i nagrody książkowe za udział w różnego rodzaju konkursach otrzymali następujący uczniowie: Kinga Bakalarska i Martyna Furman za zajęcie odpowiednio I i II miejsca w Konkursie Plastycznym z Języka Niemieckiego „Solch ein Deutschland kennt ihr nicht”, Piotr Szczepański za zajęcie II miejsca w Wewnątrzszkolnym Konkursie Języka Angielskiego. Laureatami X Wewnątrzszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego zostali następujący uczniowie: Ewa Pietrzak – I miejsce, Magdalena Koza - II miejsce, III miejsce ex aequo zajęli: Ewelina Walczak, Magdalena oraz Kacper Wilk. Nagrodę za pracę w Samorządzie Uczniowskim i na rzecz szkoły otrzymali: Aleksandra Siekiera, Małgorzata Okraska, Adrian Modrzejewski, Mateusz Janiszewski. Nagrodę za prowadzenie Kroniki Szkolnej otrzymała Kinga Bakalarska.

Po tym nastąpiło otwarcie roku szkolnego 2014/2015. Pani Dyrektor przedstawiła nowego kierownika nauki praktycznej zawodu, którym został p. Wojciech Białecki. Na tym stanowisku zstąpił p. Dariusza Surmę. Następnie głos zabrała przewodnicząca rady Rodziców – p. Marianna Krysztofiak. W imieniu wszystkich rodziców m.in. złożyła życzenia całej społeczności szkoły na Blichu na rozpoczynający się nowy rok szkolny.

W tej części uroczystości dyrektor Maria Laska zaprezentowała  wychowawców klas pierwszych:

- wychowawcą kl. 1 Technikum Mechanizacji Rolnictwa został p. Mariusz Szewczyk,

- wychowawcą kl. 1 Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Agrobiznesu został p. Dariusz Surma,

- wychowawcą kl. 1 Technikum Logistycznego został p. Waldemar Osica,

- wychowawczynią  kl. 1 Technikum Technologii Żywności i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych została p. Edyta Kłak,

- wychowawczynią kl. 1 Technikum Informatycznego została p. Magdalena Drobnik – Pudłowska,

- wychowawcą kl. 1 Zasadniczej Szkoły Zawodowej został p. Jarosław Dubiel.

Pod koniec uroczystości Pani Dyrektor Maria Laska opowiedziała o występach ZPiT „Blichowiacy” w czasie wakacji. Podziękowała p. Janowi Dudkiewiczowi -  kierownikowi muzycznemu oraz p. Marcinowi Klimczakowi - choreografowi za przygotowanie zespołu do wystąpienia podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015. Ostatnimi elementami były: taniec Poloneza Jana Petery w wykonaniu „Blichowiaków” oraz wyprowadzenie sztandaru szkoły. Potem wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

Piotr Sumiński