Wycieczka do biogazowni

9.10.2014 7:59

W dniu 6 października 2014 roku młodzież z klasy II i III Technikum Logistycznego w ramach zajęć praktycznych uczestniczyła w wycieczce do Rawy Mazowieckiej. Jej celem było obejrzenie i zapoznanie się z zasadami funkcjonowania firmy BioEnergy Project Sp. z o.o. działającej w sektorze energii odnawialnej.

Biogazownia zużywa na dobę 95 ton kiszonki kukurydzy i produkuje 520 m sześc. Biogazu. Surowiec zapewniają rolnicy uprawiający kukurydzę na 800 ha. Ubocznym, obok energii elektrycznej i cieplnej produktem jest nawóz, powstały jako pozostałość po fermentacji. Biogazownia „produkuje" ok. 40 tys. ton nawozu rocznie. Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 19 biogazowni o mocy 28MW, w tym 7MW należy do firmy Poldanor. Rozwój podsektora energetyki odnawialnej to jeden z celów strategii „Polityka Energetyczna Polski do roku 2030". Wedle prognoz Agencji Rynku Energii z lipca 2011 r., w porównaniu do poziomu z roku 2008, krajowe zapotrzebowanie na energię wzrośnie do 2030 r. o 43%. Zgodnie z tym samym źródłem, do 2030 r. w Polsce będzie aktywnych 607 biogazowni produkujących około 3.4 TWh energii przy 631MW całkowitej mocy zainstalowanej.

 

Magdalena Piechowska-Malińska