Komunikat w sprawie zgłaszania do nowego egzaminu zawodowego.

24.11.2014 13:06

Przypominamy, że:

  1. Osoba uczęszczająca na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia określono nie później niż na miesiąc przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dostarcza do komisji okręgowej niezwłocznie po ukończeniu kursu.
  2. Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Do deklaracji dołącza oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydanego na podstawie przepisów w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Osoby wymienione w punktach 1, 2  składają deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w kwalifikacji za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej pod adresem internetowym: zawodowe.komisja.pl samodzielnie, najpóźniej na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Deklarację wydrukowaną z aplikacji internetowej zawodowe.komisja.pl oraz inne wymagane dokumenty należy przysłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, ul Praussa 4, 94-203 Łódź.

Instrukcja dla zdającego znajduje się pod następującym adresem: https://szkoly.komisja.pl/pliki/zdajacy.pdf

Harmonogram zgłaszania uczniów/ słuchaczy/ absolwentów na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

("nowy" egzamin zawodowy) w roku 2015


I. Sesja styczeń-luty 2015

  • w dniach 08.01.2015 - 27.02.2015 r. dla uczniów/ słuchaczy/ absolwentów

II. Sesja maj-lipiec 2015

  • w dniach 25.05.2015 - 6.07.2015 r. dla uczniów/ słuchaczy/ absolwentów
  • część pisemna 22.06.2015 r. dla uczniów/ słuchaczy/ absolwentów

III. Sesja sierpień-październik 2015

  • w dniach 17.08.2015 - 16.10.2015 r. dla uczniów/ słuchaczy/ absolwentów
  • część pisemna 8.09.2015 r. dla uczniów/ słuchaczy/ absolwentów
Wojciech Białecki