Zapytanie ofertowe: Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu zaprasza do składania ofert na: „Dostawę oleju napędowego oraz zbiornika paliw w formie dzierżawy”  

20.01.2015 10:07

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według normy PN-EN 590 + A1:2011 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10.05.2013r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1058) do udostępnionego w formie dzierżawy na okres trwania umowy bezciśnieniowego, dwuściankowego naziemnego, zbiornika z tworzywa sztucznego na magazynowanie dostarczanego oleju napędowego o pojemności od 3000 do 5000 l. /zwanego dalej zbiornikiem paliwa/ umieszczonego przez Wykonawcę na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu.

W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający wyjaśnia że:

1. Wykonawca musi dysponować stają paliw.

2. Nie dopuszcza się elektronicznej wersji formularza ofertowego.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami - w plikach do pobrania;

Krzysztof Łukasik

Pliki do pobrania: