Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej  

8.04.2015 14:33

A) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

LP Oznaczenie kwalifikacji   Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1.   A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2.   A.29 Obsługa klientów i kontrahentów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3.   A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
4.   A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5. R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej kalkulator prosty*
6. Z.03 Ochrona osób i mienia kalkulator prosty*

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,  odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

B) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2015 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

LP Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Zdający przynosi na egzamin
1. 341[01] Technik agrobiznesu kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2. 342[04] Technik logistyk kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3. 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
4. 341[08] Technik turystyki wiejskiej kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5. 321[09] Technik technologii żywności kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

W części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty*.

Wojciech Białecki