Finał eliminacji centralnych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,  

8.06.2015 12:46

Tytuł laureata i stypendium BGŻ, dla szkoły voucher na roczną prenumeratę Przeglądu technicznego oraz główna nagroda - indeksy umożliwiające wstęp na wyższe uczelnie rolniczo-techniczne poza punktacją, to osiągnięcia szóstki uczniów reprezentujących Blichowską szkołę na eliminacjach centralnych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, której finał odbył się 29 i 30 maja 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Nasi uczniowie uczestniczyli w czterech, spośród dziewięciu, blokach tematycznych:

1. W bloku mechanizacja rolnictwa Kacper Wilk uzyskał tytuł laureata i stypendium BGŻ oraz voucher dla szkoły na roczną prenumeratę Przeglądu technicznego, a Piotr Pietraszewski uzyskał tytuł finalisty. Obaj reprezentowali klasę IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

2. W bloku żywienie i gospodarstwo domowe Justyna Malejka reprezentująca klasę IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego uzyskała tytuł finalisty.

3. W bloku produkcja roślinna Magdalena Koza i Bartłomiej Szwarocki z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu uzyskali tytuł finalisty.

4. W bloku produkcja zwierzęca tytuł finalisty uzyskał Mateusz Materek z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, gdzie produkcja zwierzęca realizowana jest w bardzo niewielkiej ilości godzin przedmiotu podstawy rolnictwa. Do olimpiady Mateusz przygotowywał się w trybie nauczania indywidualnego.

Uzyskane tytuły laureata i finalisty dają zwolnienie z części pisemnej egzaminów zawodowych w ramach kwalifikacji.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju. Celem konkursu jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni.

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady prof. dr hab. Andrzej Radecki z SGGW, podczas zakończenia XXXIX centralnych eliminacji OWiUR, akcentował wyrównany poziom uczestników i związane z tym trudności wyłaniania tych "najlepszych z najlepszych”.

Podkreślił fakt, że wszyscy uczestnicy etapu centralnego otrzymują nagrodę główną: indeksy umożliwiające wstęp na wyższe uczelnie rolniczo-techniczne poza punktacją.

Sześć uzyskanych tytułów przez naszych uczniów, to powód do dumy. Gratulacje dla laureata i finalistów, a nauczycielom, którzy przygotowali uczniów należą się podziękowania.

 

Małgorzata Kosiorek