Przeżyjmy to jeszcze raz…- X Zjazd Absolwentów Blichu

16.06.2015 17:31

13 czerwca 2015 roku o godzinie 12.00 Mszą św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, rozpoczął się X Zjazd Absolwentów Szkół Blichu. W tym jubileuszowym spotkaniu wzięło udział około 300 uczestników, którzy po zarejestrowaniu się w holu budynku B, otrzymali pamiątkowe znaczki zjazdu. Wśród nich znaleźli się absolwenci różnych roczników, którzy kończyli szkołę na Blichu, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi pracujący w placówce. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli wspólnie do szkoły. O godzinie 13.30 rozpoczęły się uroczystości w sali gimnastycznej. Pani dyrektor Maria Laska i pan Krzysztof Burtka - przewodniczący Rady Wychowanków prowadzili wspólnie uroczystość. Po powitaniu gości, zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć nieżyjących nauczycieli, wychowawców, absolwentów. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową oraz na grobach na Cmentarzu Katedralnym. Pan Burtka przedstawił sprawozdanie z działalności Koła Wychowanków. Następnie głos zabrali zaproszeni goście i absolwenci. Zaprezentowano także kandydatury nowych członków, którzy weszli w skład Rady Wychowanków. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kosiorek, Elżbiety Gromadzkiej, Donaty Skierskiej, Elżbiety Chojnackiej uczniowie przygotowali prezentację multimedialną, w czasie której zaprezentowano sylwetki dyrektorów i nauczycieli, absolwentów, wydarzenia z życia szkoły oraz ZPiT „Blichowiacy”. Prezentacja przedstawiana była przez uczniów: Mateusza Budzyńskiego, Mateusza Materka i przeplatana utworami muzycznymi, które śpiewały uczennice: Ewa Pietrzak, Klaudia Michalska, Anna Latoszewska. Akompaniował im na pianinie Bartłomiej Rybus. Dekorację sali przygotował Grzegorz Słoma wraz z uczniami: Mateuszem Materkiem, Adrianem Kozą, Mateuszem Budzyńskim. Uroczystość zakończyła się występami Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy” pod kierownictwem pana Jana Dutkiewicza. Po części artystycznej wszyscy uczestnicy udali się na wspólny posiłek, który przygotowali uczniowie klas żywieniowych, pod kierunkiem nauczycieli: p. Edyty Kłak, p. Olgi Kwapisz-Wojdy, p. Iwony Bogusiewicz-Kuś, p. Anny Kosmowskiej, p. U. Surmy. Później nadszedł czas na chwile wspomnień, spotkania z koleżankami, kolegami, wychowawcami. Czas spędzony w murach Blichowskiej szkoły upłynął bardzo szybko. Następnie część uczestników zjazdu udała się na Bal Absolwentów, gdzie wspaniale bawiono się do białego rana.

Grzegorz Słoma