Inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016

4.09.2015 15:05

Dnia 1 września 2015 r. o godzinie 9.00 odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Część oficjalna rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem  „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Następnie Pani Dyrektor Maria Laska przywitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Szczególne słowa skierowała do uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w naszej szkole. Podkreśliła, że bardzo cieszy się z tak dobrego naboru. W szkole na Blichu rozpoczęło naukę 5 klas technikum i jedna klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dyrektor szkoły, u progu nowego roku szkolnego,  życzyła wszystkim uczniom  wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie celów, dobrych wyników w nauce, zdania egzaminów maturalnych i zawodowych, nauczycielom sukcesów w pracy z uczniami. Pani Dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli, którzy od 1 września 2015 r. rozpoczną pracę w szkole na Blichu.

Następnie  krótko przybliżyła wydarzenia związane z 76 rocznicą wybuchu II wojny światowej.   Delegacja  uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą upamiętniają  poległych nauczycieli w czasie II wojny światowej.

Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców klas pierwszych:

- Pani Olga Kwapisz-Wojda- wychowawczyni klasy I TŻiUG

- Pani Milena Wojda- Wróbel - wychowawczyni klasy I TMR

- Pani Marta Staszewska- wychowawczyni klasy I TIN

- Pani Linda Jakubowska- wychowawczyni klasy I LOG

- Pani Elżbieta Wojtyna- wychowawczyni klasy I TAG/TTŻ

- Pan Adam Kaczmarczyk- wychowawca klasy I ZSZ

Po części oficjalnej nastąpiło  wyprowadzenie sztandaru szkoły, a uczniowie wraz z wychowawcami przeszli  do klas. Następnie społeczność naszej szkoły udała się na Mszę świętą , która odbyła się o godzinie 10.30 w Bazylice Katedralnej.

Grzegorz Słoma