Eliminacje XII edycji Konkursu Wiedzy o Szkole na Blichu rozstrzygnięte

6.10.2015 13:06

Dnia 5.X.2015 r. o godzinie 11 45 w sali wykładowej nr II w budynku „B” odbyły się eliminacje XII edycji Konkursu Wiedzy o Szkole na Blichu. Do rozwiązywania testu, sprawdzającego wiedzę uczniów o historii szkoły jak i współczesności na Blichu, przystąpiły drużyny wszystkich klas pierwszych. Oto nazwy klas, które w tym roku walczyły o finał wspomnianego Konkursu: Technikum Informatyczne, Technikum Logistyczne, Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Agrobiznesu i Technologii Żywności oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań różnego typu. Każdy członek drużyny był ważny, gdyż liczyła się suma punktów zdobyta przez zespół. Pierwszoklasiści pod okiem wychowawców przygotowywali się do eliminacji. Wiele cennych informacji stanowiły opowieści o szkle starszych kolegów i koleżanek jak i dotychczasowe obserwacje uczniów. Eliminacje przeprowadziły Pani Jadwiga Studzińska i Pani Małgorzata Kosiorek we współpracy z Panem Grzegorzem Chojnackim. Zdjęcia z przebiegu eliminacji robił Pan Adam Kaczmarczyk. Oto rozstrzygnięcie i wyniki poszczególnych klas:

w sumie na 102 punkty możliwe do zdobycia drużyna klasy I Technikum Informatycznego zdobyła 69 punktów i zwyciężyła w eliminacjach. Drugie miejsce zdobył zespół kasy I Technikum Agrobiznesu i Technologii Żywności zdobywając 46,5 punktu, natomiast miejsce trzecie, również premiujące do wielkiego finału uzyskała drużyna klasy I Technikum Logistycznego. Na pozostałych miejscach uplasowały się następujące zespoły: klasa I Zasadniczej Szkoły Zawodowej-36,5 punktu, klasa I Technikum Mechanizacji Rolnictwa-30 punktów oraz klasa I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – 29,5. Gratulujemy wszystkim, a pierwszej trójce życzymy powodzenia w wielkim finale, który odbędzie się w najbliższy piątek.

Grzegorz Chojnacki