90 lat- Jubileusz szkoły na Blichu 1925 - 2015  

10.10.2015 20:32

Każda rocznica jest niepowtarzalnym wydarzeniem dla tych, którzy w niej uczestniczą. Nie inaczej było w ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 09 października 2015 r. obchodzono 90 rocznicę istnienia szkoły, Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Szkoły.

W tych wyjątkowych uroczystościach uczestniczyła   społeczność szkoły na Blichu, rodzice, zaproszeni gości. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Paweł Bejda,
 • Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Skierniewicach – Mirosława Nowacka,
 • Starosta Łowicki – Krzysztof Figat,
 • Przewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Górski,
 • Wicestarosta Łowicki – Grzegorz Bogucki,
 • Członek Zarządu Powiatu Łowickiego – Jacek Chudy,
 • Burmistrz Łowicza – Krzysztof Jan Kaliński,
 • Przedstawicielka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Ewa Czarnecka,
 • Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi – Danuta Zakrzewska,
 • Sekretarz Powiatu Łowickiego – Joanna Jaros,
 • Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu – Teresa Wicher,
 • Radni Powiatu Łowickiego na czele z przewodniczącą Komisji Oświaty i Sportu – Małgorzatą Ogonowską,
 • Emerytowani dyrektorzy szkoły na Blichu: Zygmunt Kaba, Eugeniusz Bobrowski, Stanisław Zadworny oraz Maciej Mońka, który jest aktywny zawodowo – obecnie piastuje urząd wójta gminy Nowa Sucha,
 • Poprzedni i obecni wicedyrektorzy szkoły na Blichu,
 • Emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, którzy przez wiele lat tworzyli historię szkoły,  byli twórcami sukcesów szkoły, wpływali na jej rozwój oraz pozytywny wizerunek,
 • Przewodniczący Rady Wychowanków –  Stanisław Olęcki,
 • Wychowankowie szkoły na Blichu,
 • Rodzice na czele z Markiem Kacprzakiem – przewodniczącym Rady Rodziców,
 • Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków z terenu Powiatu Łowickiego: Stanisław Kosmowski – dyr. ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, Dariusz Żywicki – dyr. ZSP nr 1 w Łowiczu, Renata Plicha – Łazarska – dyr. ZSP nr 3 w Łowiczu, Zofia Szalkiewicz – dyr. ZSP nr 4 w Łowiczu, Elżbieta Skoneczna – dyr. I LO w Łowiczu, Dorota Urbańska – dyr. II LO w Łowiczu, Magdalena Karska – dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Dorota Zielińska – dyr. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, Beata Świeszkowska – dyr. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • Dyrektorzy pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego,
 • Przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm współpracujących ze szkołą w ramach praktyk zawodowych dla uczniów i jednocześnie wspierających szkołę sponsorów: OSM w Łowiczu, Agros Nova,  Baumit, Lamela, Castorama, BURY,
 • Społeczność szkolna: rada pedagogiczna, uczniowie, pracownicy obsługi i administracji,
 • Przedstawiciele lokalnych mediów.

Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Maria Laska – dyrektor ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Przedstawiła dzieje szkoły od początku jej powstania,  tj. od 1925 r.  do dnia dzisiejszego. Z dumą stwierdziła m.in., że „szkoła na Blichu wypracowała swoista markę, wyróżnia się w powiecie i województwie. Jest połączeniem wspaniałej, przyjaznej młodym ludziom atmosfery z rzetelną pracą, gwarantującą sukces na maturze i egzaminach zawodowych oraz w dorosłym życiu”. Powiedziała, że szkoła prężnie się rozwija, idzie z „duchem czasów”, stara się uatrakcyjniać ofertę edukacyjną, wykorzystywać w procesie kształcenia najnowsze zdobycze techniki i multimedia. „Dzięki wytężonej pracy naszych nauczycieli i uczniów szkoła osiąga wiele sukcesów. Nasze starania doceniane są nie tylko w powiecie i województwie, ale także w kraju. Technikum na Blichu po raz pierwszy w swojej historii w zeszłym roku uzyskało tytuł „Brązowej Szkoły 2014”, ponieważ znalazło się wśród 300 najlepszych techników w Polsce w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” W roku 2015 Technikum nr 2 na Blichu jeszcze silniej umocniło swoją pozycję w klasyfikacji. Obecnie jest na pierwszym miejscu w Łowiczu i zajmuje 12 miejsce w województwie łódzkim oraz 157 miejscu w kraju. Uzyskaliśmy zaszczytny tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”. O wysokim poziomie kształcenia najlepiej świadczą sukcesy naszych uczniów na olimpiadach. Jest ich tak wiele, że nie sposób ich wszystkich wymienić. W minionych latach szkolnych uczniowie Blichowskiej szkoły sięgnęli po najwyższe laury podczas Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadzie Wiedzy o Żywności, Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie i wielu innych. Dzięki tym osiągnięciom Technikum nr 2 na Blichu zostało sklasyfikowane na 102 pozycji spośród 200 najlepszych szkół w Polsce w rankingu Szkół Olimpijskich 2015. Od 67 lat perełką Blachowskiej szkoły jest Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. Pani Maria Laskaz pełnym przekonaniem podsumowała swoją wypowiedź: „To, co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami, ale już dziś skupmy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość” – kontynuowała wypowiedź.

Przewodniczący  Rady Wychowanków – pan Stanisław Olęcki opowiedział o przeszłości szkoły na Blichu z perspektywy jej ucznia, pracującego w niej nauczyciela oraz wychowanka. Powiedział, że czas płynie nieubłaganie, dąb rosnący przy szkole pamięta całą historię , która toczy się na Blichu. Z sentymentem wspominał przepracowane w szkole lata, przyjaźnie. Na koniec swego wystąpienia pan Stanisław Olęcki stwierdził, że największym Jego marzeniem jest móc wziąć udział w obchodach Jubileuszu 100- lecia szkoły.

Paweł Bejda – wicemarszałek Województwa Łódzkiego w swoim wystąpieniu powiedział m.in. o tym, że szkoła na Blichu wpisuje się w bezpieczeństwo żywnościowe Polski, posiada doskonałe warunki do nauki. Swoje słowo skierował również do obecnej młodzieży: „Czerpcie garściami z tego, co daje wam szkoła oraz nauczyciele”. Ze wzruszeniem podziękował pani dyrektor Marii Lasce, że mógł uczestniczyć w uroczystości 90 – lecia istnienia szkoły na Blichu. Na koniec dodał, że chciałby uczestniczyć w setnych urodzinach tej placówki.

Mirosława Nowacka – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Skierniewicach w ciepłych słowach wyraziła się o ZSP nr 2 w Łowiczu. „Czy chcemy podążać za tradycją szkoły? Czy chcemy pamiętać o jej historii i jej dokonaniach? – pytała zebranych. Na koniec swojego wystąpienia pogratulowała sukcesów szkoły oraz życzyła dalszych jej osiągnięć.

Danuta Zakrzewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi powiedziała m.in.: „Przez tę szkołę przeszło mnóstwo wspaniałych uczniów oraz pedagogów”. Potem dodała, że między OKE w Łodzi a ZSP nr 2 w Łowiczu istnieje doskonała współpraca. Szkoła ma bardzo dobre wyniki podczas egzaminów maturalnych orazpotwierdzających kwalifikacje zawodowe i w zawodzie. Na koniec życzyła, aby szkoła na Blichu w Łowiczu nadal tak wspaniale się rozwijała.

Krzysztof Jan Kaliński – Burmistrz Łowicza  przemawiał w swoim stylu, czyli krótko i z humorem. Do nauczycieli powiedział: „Uczcie tak jak uczycie, bo uczycie dobrze”. Do uczniów natomiast skierował słowa: „Uczcie się i słuchajcie swoich rodziców i nauczycieli. Oni wiedzą co jest w życiu ważne”.

Ewa Czarnecka powiedziała, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi bardzo ceni sobie współpracę ze szkołą na płaszczyźnie kształtowania postaw proekologicznych. Wyraziła swoje ogromne zadowolenie z tego faktu, że w szkole powstała ekopracownia. Została ona uroczyście otwarta tuż przed uroczystością oraz poświęcona przez ks. Sylwestra Łajszczaka, który jest szkolnym katechetą. Na koniec swojego przemówienia pani Czarnecka życzyła dyrekcji i nauczycielom dalszych osiągnięć w życiu zawodowym.

W imieniu dyrektorów szkół ponagimnazjalnych i ośrodków z terenu Powiatu Łowickiego głos zabrał Dariusz Żywicki. „Gratulujemy całej szkole działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej” – powiedział na wstępie. Potem wyraził swoją wdzięczność za współpracę między ZSP 2 nr 2 w Łowiczu a pozostałymi szkołami. Na koniec dodał, że ma nadzieję spotkać się w gmachu szkoły na Blichu za 10 lat, na setnej rocznicy istnienia szkoły.

Marek Kacprzak, w imieniu rodziców, młodzieży Blichowskiej szkoły, do pani dyrektor Marii Laski oraz wszystkich pracujących w szkole pedagogów, skierował życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Powiedział m.in.: „Widzimy trud waszej pracy w naszych domach. Dziękujemy wam za to”. Po nich wręczył  pani Dyrektor bukiet kwiatów.

Swoje życzenia na ręce pani dyrektor złożyli również: Sławomir Mucha - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łowiczu oraz przedstawiciel OSM w Łowiczu.

 Maria Laska odczytała list Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 Jako ostatni w imieniu swoim, wicestarosty, członów Zarządu, sekretarza oraz radnych Powiatu Łowickiego przemawiał Krzysztof Figat – Starosta Łowicki. Na wstępie powiedział, że może czuć się absolwentem szkoły na Blichu. W 1986 r. skończył bowiem prowadzony w szkole kurs rolniczy. W dalszej części znaczył, że szkoła bardzo dobrze się rozwija. Potem podziękował pani Marii Lasce – dyr. ZSP nr 2 w Łowiczu oraz panu Stanisławowi Kosmowskiemu – dyr. ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie za to, że te szkoły nie konkurują ze sobą, lecz razem współpracują. Obie placówki są szkołami rolniczymi, które znajdują się na terenie powiatu łowickiego, ale tej ze Zduńskiej Dąbrowy organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Takie rozwiązanie pozwoliło na to, aby obie szkoły nie były ze sobą w konkurencji, lecz właśnie ze sobą współpracowały. I to się im udaje. Na koniec w swoim przemówieniu złożył na ręce pani Marii Laski życzenia z okazji 90 – lecia istnienia szkoły oraz Dnia Edukacji Narodowej.

Na zakończenie uroczystości jubileuszu, Dnia Edukacji Narodowej i Święta Szkoły na Blichu pani Maria Laska skierowała do zebranych następujące słowa: „Św. Jan Paweł II powiedział: „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”. Słowa te kieruję do wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Nasza Szkoła doświadczyła dzisiaj wiele gestów życzliwości, gratulacji i dobrych życzeń, za co serdecznie dziękuję. Życzę, aby przy okazji naszego Jubileuszu we wszystkich sercach nauczycieli, absolwentów, rodziców, uczniów, przyjaciół szkoły odżyły wspomnienia niepowtarzalnej atmosfery, jakiej doświadczyliśmy w naszej szkole. Jubileusz to także okazja do radości i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne jubileusze. Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz przyjaciół szkoły. Organizacja takiej imprezy to ogrom pracy dla wielu osób. Chcę im dzisiaj z całego serca za to podziękować”. 

Następnie Przemysław Perzyna i Klaudia Michalska - prowadzący uroczystość poprosili pana Waldemara Osicę o poprowadzenie ceremonii przekazania sztandaru szkoły. Każdego roku uczniowie klas III przekazują sztandar swoim młodszym kolegom z klas II i proszą, by godnie reprezentowali szkołę. Następnie uczniowie Mateusz Materek i Mateusz Budzyński przedstawili prezentację multimedialną przygotowaną przez panią Małgorzatę Kosiorek. Pokazano w niej karty z historii szkoły. Przeplatane były piosenkami w wykonaniu Klaudii Michalskiej, Anny Latoszewskiej, Ewy Pietrzak, Magdaleny Kozy i Daniela Lelonkiewicza.  W czasie trwania prezentacji  odbył się finał konkursu Wiedzy o Blichu. W tym roku był on wyjątkowo w formie pisemnej. Do komisji konkursowej poproszono: p. Małgorzatę Kosiorek, p. Elżbietę Gromadzką, p. wicedyrektora  Jerzego Zabosta, p. Marka Kacprzaka - przedstawiciela Rady Rodziców, Adriana Kozę - przewodniczącego SU.

Zwycięzcami Konkursu Wiedzy o Blichu zostali:

I miejsce- klasa TAŻ

II miejsce- klasa TIN

III miejsce klasa  LOG

Nagrody rzeczowe, dyplomy, puchar za zajęcie poszczególnych miejsc wręczyli pani Małgorzata Kosiorek i pan wicedyrektor Jerzy Zabost. Tradycją naszej szkoły od lat jest złożenie ślubowania uczniów klas pierwszych oraz oficjalne ich wstąpienie do społeczności szkolnej. Ceremonię poprowadziła pani dyrektor Maria Laska. Wręczyła również uczniom klas pierwszych tarcze szkolne. Następnie przewodniczący samorządu Uczniowskiego Adrian Koza złożył życzenia nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, a młodzież wręczyła wszystkim kwiaty. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru szkoły młodzież zaprezentowała część artystyczną. Wykorzystując popularne utwory disco polo oraz sceny z utworu „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta uczniowie: Eryk Wojda, Łukasz Goździk, Bartosz Pełka, Szymon Szymanik, Bartosz Szwarocki, Szymon Garczyński, Magdalena Koza zaprezentowali montaż słowno- muzyczny. Przenosząc akcje we współczesne czasy, w humorystyczny, zabawny sposób pokazali sceny z życia wsi ukazanej przez Reymonta. Nad całością przygotowań artystycznych i dekoracją sali pracowali wraz z uczniami; p. Magdalena Gasińska, p. Donata Skierska, p. E. Chojnacka, p. Elżbieta Gromadzka, p. Magdalena Piechowska-Malińska, p. Grzegorz Słoma.  Kolejnym punktem Jubileuszu był występ ZPiT „Blichowiacy”, którego występ został nagrodzony gromkimi brawami. Na koniec wszystkich gości poczęstowano jubileuszowym tortem. Po tym  uczestniczący w uroczystości udali się na wspaniały poczęstunek, który przygotowali uczniowie klas żywieniowych zdobywających doświadczenia kulinarne w szkole na Blichu. Nad przygotowaniem potraw czuwali nauczyciele przedmiotów gastronomicznych: p. Edyta Kłak, p. Olga Kwapisz-Wojda, p. Anna Kosmowska, p. Iwona Bogusiewicz-Kuś,   p. Urszula Surma.

Piotr Sumiński, Grzegorz Słoma