Zachowania autoagresywne (samouszkodzenia) dzieci i młodzieży.

18.10.2015 19:28

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu zaprasza w dniu 28.10.2015r. w godzinach 16-18 na otwarte warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

prowadzący: psycholog Beata Świeszkowska

 Program warsztatów:

1.   Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży.

2.   Charakterystyka zjawiska.

3.   Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających.

4.   Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających.

5.   Działania profilaktyczne szkoły.

 

Prosimy o zgłoszenia pod nr tel. 46 837 42 71, email: poczta@poradnia.lowicz.pl

lub osobiście Łowicz, ul. Armii Krajowej 6

 

Istnieje możliwość wydania zaświadczeń o ukończeniu warsztatów jako formy doskonalenia zawodowego.

Anna Golędzinowska - Lebioda