A może do wojska? – doradztwo zawodowe dla uczniów klas czwartych

28.10.2015 8:55

W dniu 27 października 2015 r. odbyło się spotkanie uczniów z klas IV techników mechanizacji rolnictwa, informatycznego i logistycznego z majorem Danielem Jurewiczem – Szefem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach.

Młodzież pozyskała szczegółowe informacje o obowiązkach oraz możliwościach, jakie oferują Narodowe Siły Zbrojne. Major Daniel Jurewicz zaprezentował oferty dotyczące zarówno kształcenia w wyższych uczelniach wojskowych jak też ochotniczej służby wojskowej. Uczniowie mogli dowiedzieć się wielu szczegółów dotyczących rekrutacji, sposobów i miejsca odbywania szkoleń, rodzaju wymagań dotyczących np. stanu zdrowia, kondycji fizycznej, wykształcenia, długości i miejsca szkolenia itp. a także wysokości wynagrodzeń  i innych gratyfikacji dla żołnierza zawodowego.

Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu, zadawała prowadzącemu pytania, zbierała ulotki informacyjne. Może ktoś z nich kiedyś zostanie generałem?

Anna Golędzinowska- Lebioda