Wybory do Samorządu Uczniowskiego w ZSP Nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

3.11.2015 23:17

Dnia 21 października 2015 roku w ZSP Nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w godzinach 9.45-10.55 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z Regulaminem i Procedurami wybrano kandydatów z klas I, II, III uczących się w szkole na Blichu.

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego:

1. Gałaj Krzysztof - klasa II TMR a

2. Guzek Joanna – klasa II TŻiUG

3. Jagielska Izabela - klasa II TŻiUG

4. Kowalska Agata – klasa II TMA

5. Koprowski Rafał - klasa II TIN

6. Lelonkiewicz Daniel – klasa III TIN

7. Pacek Emilia - klasa III TAŻ

8. Pełka Bartosz - klasa III LOG

9. Różycki Radosław - klasa II TMR

10. Wroński Wojciech - klasa II TMR

Uczniowie wszystkich klas oraz pracownicy szkoły, za okazaniem dowodu tożsamości, mieli prawo oddać głos na wybranego kandydata. W wyborach wzięło udział 74% społeczności szkolnej. W skład Samorządu Uczniowskiego weszli następujący uczniowie:

Przewodniczący- Bartosz Pełka

Zastępcy przewodniczącego: - Radosław Różycki

- Krzysztof Gałaj

Sekretarz- Emila Pacek

Skarbnik – Daniel Lelonkiewicz

 

Sekcja Kronika Szkolna: Agata Kowalska, Rafał Koprowski, Emilia Pacek

Sekcja organizacyjno-dekoracyjna: Wojciech Wroński, Izabela Jagielska, Joanna Guzek

 

 

 

Magdalena Gasińska, Grzegorz Słoma