XXIII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2015

25.11.2015 9:16

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach w dniu 24.11.2015 r. odbył się XXIII finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Olimpiada przebiegała w dwóch etapach:

I Etap – eliminacje oddziałowe odbyły się 20.10.2015 r. w Centrali ŁODR w Bratoszewicach oraz w oddziałach: w Piotrkowie Trybunalskim i w Kościerzynie.

W eliminacjach tegorocznej olimpiady wzięły udział 104 osoby, z których wyłoniono po dziesięciu uczestników z każdego oddziału.

Do II etapu – Finału Wojewódzkiego Olimpiady zakwalifikowali się następujący uczniowie klasy III Technikum Agrobiznesu z ZSPRCKU i P Nr 2 w Łowiczu: Magdalena Koza, Bartłomiej Szwarocki i Sebastian Rosiak.

Finał Wojewódzki składał się z dwóch części: z testu i eliminacji ustnych.

Do eliminacji ustnych zakwalifikowało się dziesięcioro finalistów z najlepszymi wynikami testu, na szóstej pozycji zakwalifikował się po pierwszej części uczeń klasy III Technikum Agrobiznesu Sebastian Rosiak, po części ustnej Sebastian ostatecznie uplasował się na dziewiątym miejscu jako laureat finału XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Osiemnaste miejsce w tej olimpiadzie wywalczyła Magdalena Koza, a dwudzieste Bartłomiej Szwarocki.

Pytania testowe i część ustna obejmowały zagadnienia: produkcję roślinną, produkcję zwierzęcą, standardy jakości w produkcji rolnej, zasady dobrej praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross compliance) dla gospodarstw rolnych, fundusze unijne (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020), ekonomika i marketing produktów rolnych, tworzenie grup producentów rolnych, ekologia i ochrona środowiska na wsi, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.

 

Anna Kowalska