Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

3.12.2015 9:31

W dniu 02.12.15r w Bratoszewicach odbył się VII finał wojewódzkiego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie, którego organizatorem był Oddział Regionalny KRUS skierowany dla uczniów skierowanych dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych . W eliminacjach szkolnych na terenie województwa łódzkiego startowało 400uczniów z 15 szkół. 

Ze szkoły na Blichu startował w tym finale uczeń Jakub Bogusz z klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa  który zajął trochę pechowe 11 miejsce tuż za 10 laureatami na 28 startujących/ do 10 miejsca zabrakło 2 punktów.  Pierwsza część składała się z testu zawierającego 30 pytań , który należało rozwiązać dobrze i jak najszybciej a później 10 najlepszych odpowiadało wobec zebranych na trzy wylosowane pytania. Wszystkie pytania tekstowe i w części ustnej dotyczyły przestrzegania przepisów bhp w rolnictwie. Uczeń Jakub Bogusz otrzymał atrakcyjne nagrody rzeczowe i zapowiedział udział w następnej edycji konkursu bogatszy o nabyte doświadczenia  z tej edycji.

Mirosław Kret