Pomagamy przyrodzie

15.01.2016 14:16

W 2015 roku nauczyciel biologii p. Irena Chorążka ogłosiła konkurs pt. "Ochrona czynna zwierząt w powiecie łowickim poprzez wykonanie budek lęgowych i karmników dla ptaków oraz hoteli dla dzikich zapylaczy".

 

Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Łowiczu. Zainteresowani konkursem musieli stworzyć regulamin i przeprowadzić konkurs w szkole. Młodzież naszej szkoły wykonała budki lęgowe i karmniki dla ptaków. Następnie na zajęciach praktycznych zamontowano je na terenie szkoły. Od listopada uczniowie systematycznie dokarmiają ptaki, które w okresie zimowym mają trudności ze znalezieniem pokarmu.

Irena Chorążka