Kolejny raz mamy  SREBRNĄ TARCZĘ!

15.01.2016 19:53

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł

                                     "Srebrnej Szkoły 2016”.

Szkoła na Blichu ma kolejny powód do dumy! Po raz drugi, od czasu kiedy dyrektorem szkoły jest Pani Maria Laska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki uzyskał wysokie notowania w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2016 przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Cieszy nas fakt, że dzięki wspólnej pracy nauczycieli i uczniów, zajęliśmy tym razem 2 miejsce wśród łowickich techników, 9 miejsce wśród techników w województwie (w ubiegłym roku 12) i 127 miejsce wśród techników w Polsce, (w ubiegłym roku 157 miejsce). Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Rektor Łaszczyk przypomniał, że Kapituła brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2016 brano pod uwagę: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%. Inaczej ustalono kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2016: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%. Szczegółowe zestawienia są dostępne:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php

Grzegorz Słoma