Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych upamiętniony

29.02.2016 22:56

Uczestnikami tegorocznej trzeciej edycji było aż 59 uczniów z czterech powiatów tj.: łowickiego, poddębickiego, kutnowskiego i łęczyckiego. ZSP nr 2 RCKUiP reprezentowali następujący uczniowie: Marek Molenda, Michał Kołaczyński oraz Karol Jagura. Opiekunem ich był Grzegorz Chojnacki. Konkurs otworzył przybyły Poseł na Sejm RP Piotr Polak oraz Senator RP Przemysław Błaszczyk, którzy pogratulowali uczestnikom wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych i wyrazili radość z powodu dużego zainteresowania konkursem. Na uwagę zasługuje fakt, że pomysłodawcą tej inicjatywy był nieżyjący Prezydent RP Lech Kaczyński.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań (w ciągu godziny zegarowej), opracowany przez pracowników IPN z Łodzi. Rywalizacja była zacięta, o czym świadczyła dogrywka o jedno z sześciu miejsc premiujących do etapu finałowego wojewódzkiego, który odbędzie się za tydzień w Łodzi.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, pamiątkowe ryngrafy, karnety dla dwóch osób na pobyt w Termach w Uniejowie oraz inne drobne upominki od wspomnianych parlamentarzystów. Nasi uczniowie, mimo iż nie awansowali dalej, byli zadowoleni, gdyż stali się bogatsi o zdobytą wiedzę. Bardzo im się podobały otrzymane ryngrafy-które zamierzają nosić, gdyż idee chrześcijańskie i patriotyczne są im bardzo bliskie.

Grzegorz Chojnacki