XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

16.03.2016 22:45

Uczniowie zachęceni przez swoich katechetów i nauczycieli języka polskiego wzięli udział w eliminacjach szkolnych XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (OKWB). 15.03.2016 r. dziesięcioro uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu pisało test przygotowany przez Organizatorów. Trzy osoby, które uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów zakwalifikowały się do etapu diecezjalnego. Są to:

  1. Sylwia Sapińska z oddziału I technikum w zawodzie technik agrobiznesu,

 

  1. Marek Molenda z oddziału II technikum w zawodzie technik informatyk,

 

  1. Piotr Kapusta z I oddziału technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Konkurs jest formą zachęty młodzieży do lektury Pisma Świętego. Każdego roku trzydzieści tysięcy młodych ludzi zagłębia się w treść Biblii. Tegoroczna edycja obejmuje trzy Księgi: Pnp, Ef, Mt.  Organizatorem OKWB jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.  Więcej o tym Konkursie na www.okwb.pl.

Piotr Sumiński