Beata Miazek – wójt Gminy Kiernozia

25.03.2016 10:52

Ukończyłam Technikum Hodowlane. Chodziłam do szkoły na Blichu w latach 1990 – 1995. Moim wychowawcą była p. Grażyna Olęcka. Dyrektorem wtedy był p. Eugeniusz Bobrowski.

Po 21 latach od ukończenia nauki mam bardzo miłe wspomnienia z czasów szkolnych. W 1992 r. zostałam wybrana na przewodniczącą szkoły. W tamtych latach nie zdarzało się, aby uczennica drugiej klasy zostawała przewodniczącą. Byłam członkiem ZPiT „Blichowiacy”. Taniec i śpiew wypełniały mój wolny czas. Z ogromnym sentymentem wspominam pobyt w internacie. W nim mieszkała większość osób należąca do „Blichowiaków”. Właśnie w internacie między nami rodziły więzy rodzinne, przyjaźnie, zażyłości. 

Po szkole średniej podjęłam naukę w Olsztynie:  na Akademii Rolniczo – Technicznej oraz na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Potem odbywałam staż w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. Później podjęłam pracę z Łódzkim Ośrodku Dworactwa Rolniczego, gdzie  przepracowałam 15 lat.  Obecnie jestem wójtem Gminy Kiernozia.

Dziś mogę o Blichu powiedzieć, że to szkoła, która fachowo kształci w dziedzinie rolniczej. Ten fundament, na którym budowałam dalszą swoją edukację, był bardzo mocny a wiedza zdobyta pożyteczna. Dziś, po tych kilkudziesięciu latach, oferta szkoły się zmieniła, ale i tak jest to placówka godna polecenia. Namawiam młodzież, aby wybierali naukę właśnie tam, bo Blich to wspaniali ludzie i niepowtarzalna atmosfera. Profesorowie to partnerzy do rozmowy, zawsze pomocni i gotowi wyciągać ręce do pomocy. Najmilej wspominam p. Janusza Wróbla. Był zawsze otwarty, ciepły i lubił młodzież. W mojej pamięci zastałą też p. Anna Grabka, która pracowała w szkolnym internacie.

Pragnę dodać, że absolwentkami szkoły na Blichu są też trzy pracownice Urzędu Gminy w Kiernozi. Mówię o p. Ewie Lachowicz. Jest ona kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Ukończyła Technikum Hodowlane w 1984 r. Kolejną osobą jest p. Bożena Pawlina. Pracuje jako inspektor ds. rolnych i gospodarki gruntami. Blich ukończyła w 1979 r. Wspomnę jeszcze o p. Jadwidze Żurek. Obecnie pracuje jako inspektor ds. budżetu i gospodarki finansami. Naukę na Blichu ukończyła w 1978 r.  Wszystkie wspomniane panie bardzo miło i ciepło wspominają czasy szkolne na Blichu.