II miejsce uczennic TTŻ z Blichu w rywalizacji zespołowej i indywidualnej w etapie centralnym XLII Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w Łomży

18.04.2016 20:53

W dniach 14 – 16 kwietnia 2016r. odbyła się następna edycja Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Uczennice ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu po raz kolejny udowodniły, że zagadnienia dotyczące mleka, jego przetwórstwa i wykorzystania do celów spożywczych nie są dla nich obce. Uczennica Michalina Jaszczak zdobyła II miejsce w klasyfikacji indywidualnej a Joanna Guzek miejsce siódme. Obie uczennice otrzymały tytuł laureata, natomiast Natalia Ciupa zajmując 12 miejsce tytuł finalisty.

Wymienione laureatki, uczennice klas technikum kształcącego w zawodzie technik technologii żywności, otrzymały indeksy na następujące kierunki studiów: technologię żywności i żywienie człowieka, gastronomię – sztukę kulinarną, broker innowacji w przemyśle oraz inżynierię chemiczną i procesową. Ponadto wszystkie trzy uczestniczki olimpiady uzyskały zaświadczenie zwalniające z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Olimpiada składała się z czterech etapów. Najpierw uczestnicy pisali test z wiedzy o mleku i jego przetworach, potem test z ogólnej wiedzy technologicznej, następnie bardzo trudny projekt, a na końcu losowali pytania na które musieli udzielić odpowiedzi. Po zakończeniu tych wszystkich etapów uczennice stwierdziły, że najbardziej stresującą częścią były odpowiedzi ustne, których trzeba było udzielić przed komisją i szerokim audytorium. Członkami komisji byli pracownicy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Cała olimpiada była finansowana z Funduszu Promocji Mleka. Sukces jest tym większy, że oprócz rywalizacji indywidualnej była rywalizacja drużynowa, w której ZSP nr 2 RCKUiP zajął drugie miejsce w kraju. Rywalizacja była bardzo ciężka i tylko trzy punkty dzieliło drużynę do zajęcia pierwszego miejsca, co nigdy jeszcze się nie zdarzyło, aby różnica była tak mała. Profesorowie z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego szczerze gratulowali opiekunce mgr inż. Edycie Kłak oraz uczennicom, za tak wspaniałe przygotowanie, tym bardziej, że szkoła nie ma specjalizacji mleczarskiej tylko ogólną technologię żywności. Pani Edyta Kłak spotykała się na dodatkowych zajęciach z dziewczętami i wspólnie opracowywały szczegółowe zagadnienia związane z przetwórstwem mleka. Sam pobyt w Łomży był bardzo atrakcyjny, ponieważ uczestnicy olimpiady w wolnym czasie mogli zwiedzić Dom Pastora, Bulwary Łomżyńskie i Mleczarnię w Piątnicy. Wygłoszony został również przez dr inż. Jana Rybkę ciekawy wykład na temat „Postęp techniczno – technologiczny w produkcji twarogów i serów dojrzewających”. Należy podkreślić, że wciąż brakuje techników i technologów żywności na rynku pracy, na co zwrócił również uwagę pan Jan Rybka i poinformował, że już teraz potrzebują do pracy tego typu fachowców. Żywność zawsze jest potrzebna człowiekowi do życia, dlatego w tym obszarze zawsze będzie praca. ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu przymierza się do zorganizowania takiej olimpiady w roku 2017, a impulsem do tego typu działań są przede wszystkim sukcesy uczniów w ostatnich latach z tej dziedziny, promocja kierunków żywieniowych w szkole, które są przyszłością dla uczniów, a także obecność na terenie Łowicza Spółdzielni Mleczarskiej, która cieszy się wielkim uznaniem w całym kraju i poza jego granicami.

Edyta Kłak