technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Nauka trwa cztery lata – absolwent uzyskuje tytuł technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

 1. Uczniowie w czasie trwania nauki zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów:
 • ogólnych: język polski, języki obce, chemia, fizyka, biologia, geografia, informatyka, przedsiębiorczość
 • specjalistycznych: podstawy techniki, maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, ekonomia

2.  W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach związanych z przemysłem motoryzacyjnym np.:

 • Stacja Kontroli Pojazdów PZM-ot,
 • Rolmasz Kutno,
 • ZUP Rolmech,
 • PPU Szusz-Pasz.

3.  W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje prawo jazdy na:

 • ciągnik kat. T,
 • samochód kat. B,
 • uprawnienia do obsługi kombajnów zbożowych.

4.  Nauka może być kontynuowana na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych na kierunkach technicznych.

5. Szkoła dysponuje nowoczesnym sprzętem do uprawy roślin.

6.  Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogą podjąć pracę w zakładach usługowo – naprawczych jako:

 • specjaliści ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
 • elektrotechnicy,
 • diagności pojazdów,

Absolwenci są przygotowani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy usługowej.

Ukończenie szkoły daje absolwentom uprawnienia rolnicze.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Technika

Dlaczego warto wybrać Technikum nr 2 na Blichu?

 • Uczniowie osiągają najwyższą (100%) zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Uczniowie tego kierunku biorą udział z sukcesami w Eliminacjach Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wielu spośród nich uzyskało zaszczytny tytuł laureata tej olimpiady, oraz indeks na wyższe uczelnie rolnicze w kraju.
 • Uczniowie biorą z sukcesami udział w zajęciach sportowych w szczególności w piłce ręcznej i koszykowej zdobywając w turniejach znaczące pozycje.
 • Uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy, który znany jest w kraju jako jeden z nielicznych zespołów ludowych działających przy szkole. Mimo to, jego występy są wysoko oceniane przez publiczność i jury na wielu konkursach w których zespół bierze udział. W ramach udziału w zespole Blichowiacy będziesz mógł rozwijać swoją pasję do kultury ludowej-taniec i śpiew, ale również zwiedzić  inne kraje. A jeśli potrafisz grać na instrumentach muzycznych  możesz zostać członkiem kapeli ludowej zespołu.
 • Szkoła może się poszczycić nowym sprzętem zakupionym z funduszy unijnych w obszarze logistyki i odnawialnych źródeł energii.
 • Uczniowie mają możliwość poznania gospodarki innych krajów w ramach zagranicznych praktyk zawodowych.