Branżowa szkoła I stopnia: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Nauka w szkole trwa trzy lata - absolwent uzyskuje tytuł pracownika wykwalifikowanego o specjalności:

 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 1. Uczniowie w czasie trwania nauki zdobywają wszechstronną wiedzę w zakresie:
  • obsługi maszyn przemysłu spożywczego
  • operacji i procesów technologicznych w przemyśle spożywczym
  • bhp na terenie zakładu
  • higieny produkcji
 2. W czasie trwania nauki młodzież odbywa praktyki w znanych i cieszących się renomą zakładach przemysłu spożywczego, takich jak:
  • „AGROS NOVA” w Łowiczu;
  • Okresowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu;
  • Firma „Bracia Urbanek” w Łowiczu.
 3. Dzięki dobremu przygotowaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i ogólnych uczniowie po ukończeniu szkoły mogą kontynuować naukę w II klasie Liceum Ogólnokształcącego i po zdaniu kwalifikacji uzyskać tytuł technika technologii żywności.
 4. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą pracować w:
  • zakładach wszystkich branż przemysłu spożywczego;
  • handlu wewnętrznym np. sklepy spożywcze;
  • zakładach żywienia zbiorowego;
  • własnym biznesie.

Ukończenie szkoły daje absolwentom uprawnienia rolnicze !!!!!

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
 • Język polski
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Technika