Branżowa szkoła I stopnia: magazynier - logistyk

Nauka w szkole trwa trzy lata - absolwent uzyskuje tytuł pracownika wykwalifikowanego o specjalności: magazynier-logistyk

Absolwent uzyskuje tytuł pracownika wykwalifikowanego o specjalności: magazynier - logistyk

Do zadań magazyniera-logistyka należy: kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco jego inwentaryzacji.

Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz z urządzeń do ich automatycznej identyfikacji.

Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją przewozów samochodowych, kolejowych i innych prowadzących obsługę klienta, zajmujących się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych.

Przedmioty premiowane przy naborze:

Przedmioty punktowane:

  • Geografia
  • Informatyka