technik technologii żywności

Kierunek objęty jest patronatem firmy Maspex! (polski koncern spożywczy , jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej - Kubuś, Tymbark, DrWitt, Lubella, Krakus...)

Dołącz do klasy patronackiej!
 (otrzymujesz stypendium, masz płatne praktyki i zapewnione zatrudnienie)

zobacz film: http://zsp2lowicz.pl/movie/17.html

 Trochę o zawodzie...

Technik technologii żywności to zawód zajmujący się produkcją żywności i jej jakością, dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia. Uczniowie poznają różne technologie produkcji żywności, zasady bezpiecznego i nowoczesnego żywienia, metody badania oraz sposoby kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.
W wyniku kształcenia uzyskasz wiedzę z zakresu:
- produkcji wyrobów spożywczych,
- organizacji procesu technologicznego,
- metod analizy składu chemicznego produktów,
- systemów bezpieczeństwa zapewniania jakości żywności.

Przebieg nauki...

 Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. W czasie trwania nauki odbędziesz praktyki w nowoczesnych zakładach przetwórstwa spożywczego, w laboratoriach analitycznych. Możesz uczestniczyć w zajęciach z zakresu otrzymywania żywności molekularnej. Swoje wiadomości i umiejętności możesz pogłębiać poprzez uczestnictwo w wycieczkach dydaktycznych na uczelnie wyższe:
- na  Wydziale Nauk o Żywności SGGW w Warszawie,
- Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

W czasie trwania nauki młodzież odbywa praktyki w znanych i cieszących się renomą zakładach przemysłu spożywczego, takich jak:

 • „AGROS NOVA” w Łowiczu,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu,
 • Firma „Bracia Urbanek” w Łowiczu.

Jako absolwent tego kierunku...

Znajdziesz atrakcyjną pracę:
- instytucjach zajmujących się projektowaniem żywności,
- w zakładach przetwórstwa spożywczego,
- w instytucjach prowadzących badanie żywności,
- w instytucjach zajmujących się obrotem artykułami spożywczymi,
- we własnym biznesie,
- możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej na kierunku technologia żywności i kierunkach pokrewnych związanych z chemią, żywieniem człowieka, chemią spożywczą, towaroznawstwem, biotechnologią, biochemią, inżynierią procesową i chemiczną, bezpieczeństwem żywności,  itp.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Chemia

Jesteśmy posiadaczami „Srebrnej Tarczy” To ogromny sukces! Duży w  tym udział mieli uczniowie z  kierunków żywieniowych, z których jesteśmy bardzo dumni.

Nasze atuty...

 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
 • bardzo liczna grupa olimpijczyków zdobywających indeksy na wyższe uczelnie ,
 • atrakcyjne projekty unijne,
 • żywność molekularna,
 • wyjazdy zagraniczne na praktyki zawodowe,
 • najnowszej generacji sprzęt do analizy żywności,
 • odbywanie praktyk w renomowanych zakładach przemysłu spożywczego,

Jedyny kierunek w powiecie łowickim!!