technik technologii żywności

Nauka trwa cztery lata, absolwent przystępuje do matury i po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje tytuł technika technologii żywności.

Technologia żywności jest to dziedzina wiedzy o metodach wytwarzania, przetwarzania, utrwalania, przechowywania i pakowania żywności.

1. Uczniowie w czasie trwania nauki zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

ogólnych: w tym w zakresie rozszerzonym chemia, język angielski zawodowych: towaroznawstwo spożywcze; ogólna technologia żywności; technologie kierunkowe w produkcji żywności; maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego; kontrola jakości żywności  

2. W czasie trwania nauki młodzież odbywa praktyki w znanych i cieszących się renomą zakładach przemysłu spożywczego, takich jak:

 • „AGROS NOVA” w Łowiczu
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
 • Firma „Bracia Urbanek” w Łowiczu

3. Nauka może być kontynuowana  na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych
o kierunku technologia żywności i kierunkach pokrewnych związanych z chemią, żywieniem człowieka, chemią spożywczą, towaroznawstwem, biotechnologią, inżynierią procesową i chemiczną itp.

4.  Technik Technologii Żywności może pracować w:

- zakładach wszystkich branż przemysłu spożywczego,

- instytutach i laboratoriach związanych z badaniem żywności,

- obrotem żywności w handlu wewnętrznym np. sklepy spożywcze, zakłady żywienia zbiorowego,

- własnym biznesie.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Chemia
 • Technika
 • WOS

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu to najlepszy wybór dla Ciebie!

Jesteśmy posiadaczami „Srebrnej Tarczy” To ogromny sukces! Duży w  tym udział mieli uczniowie z  kierunków żywieniowych, z których jesteśmy bardzo dumni.

Technik Technologii Żywności odbywa praktyki w lokalnych, renomowanych zakładach przemysłu spożywczego: „Agros Nova”, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, Firmie „Bracia Urbanek”. Uczniowie zapoznając  się z nowoczesnymi technologiami produkcji żywności, mogą pracować na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym do analizy żywności oraz urządzeniach specjalistycznych pozyskanych ze środków unijnych.

NASZE ATUTY:

 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
 • bardzo liczna grupa olimpijczyków zdobywających indeksy na wyższe uczelnie
  (od 2003r. 40 olimpijczyków szczebla centralnego),
 • atrakcyjne projekty unijne,
 • wyjazdy zagraniczne na praktyki zawodowe,
 • najnowszej generacji sprzęt do analizy żywności,
 • odbywanie praktyk w renomowanych zakładach przemysłu spożywczego,

Technikum Nr 2 RCKUiP w Łowiczu to szkoła mająca wieloletnie tradycje  w kształceniu żywieniowym.

Twoje nawyki żywieniowe to Twoje zdrowie!