technik informatyk

Kształcenie  technika informatyka w naszym Technikum nr 2 odbywa się w systemie modułowym, absolwent przystępuje do matury i po zdaniu egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji EE.08 i EE.09 uzyskuje tytuł technika informatyka. (od naboru 2017/2018) obecne klasy 3 i 4 idą trybem trzech egzaminów E.12, E.13 i E.14.

1. Uczniowie w czasie trwania nauki dzięki odpowiedniemu programowi nauczania i wykwalifikowanej kadrze zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

 • ogólnych: w tym w zakresie rozszerzonym matematyka,
 • zawodowych: urządzenia techniki komputerowej, naprawa sprzętu komputerowego, administrowanie systemami operacyjnymi, sieci komputerowe, strony i aplikacje internetowe, bazy danych.

2. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach związanych z technologią informatyczną np.:

 • w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego,
 • prowadzących serwis i sprzedaż sprzętu komputerowego,
 • zajmujących się grafiką komputerową,
 • zajmujących się sieciami komputerowymi.

3. W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje ogólną wiedzę z zakresu informatyki, poznaje zasady funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, potrafi projektować bazy danych, poznaje metody i języki programowania, zna środowisko wielu systemów operacyjnych, w tym sieciowych, potrafi rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem komputera.

4. Nauka może być kontynuowana na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych na kierunkach technicznych.

5. Technik  informatyk to obecnie bardzo atrakcyjny zawód, poszukiwany przez pracodawców. Absolwent może podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, na stanowiskach związanych z zastosowaniem informatyki np:.

 • programista stron internetowych i aplikacji internetowych,
 • programista języków obiektowych,
 • administrator sieci komputerowych,
 • grafik komputerowy,

Absolwenci są przygotowywani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia własnej firmy usługowej!

Od 2016 roku patronat nad klasami informatycznymi oraz Szkolnym Kołem Robotyki - Robotomaniacy z Blichu sprawuje Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Fizyka
 • Język angielski
 • Matematyka