Branżowa szkoła I stopnia: kucharz

Nauka w szkole trwa trzy lata - absolwent uzyskuje tytuł pracownika wykwalifikowanego o specjalności:

 • kucharz

1. Uczniowie w czasie trwania nauki zdobywają wszechstronną wiedzę w zakresie:

 • przygotowania potraw i napojów w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia
 • oceniania i dobierania surowców i półproduktów, dokonując ich oceny
  w oparciu o normy i receptury gastronomiczne
 • sporządzania potraw i napojów, obliczania ich wartości energetycznej
 • wydawania przygotowanych potraw dbając o ich estetyczne wykończenie
 • bhp na terenie zakładu
 • higieny produkcji         

2. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, znajdujących się na terenie szkoły.

3. Praktyki zawodowe organizowane są głównie w placówkach gastronomicznych na terenie powiatu i województwa łódzkiego.          

4. Dzięki dobremu przygotowaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i ogólnych uczniowie po ukończeniu szkoły mogą kontynuować naukę w II klasie Liceum Ogólnokształcącego i po zdaniu kwalifikacji uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych

5. Ci, którzy nie zdecydują się na dalszą naukę mogą podjąć pracę w rożnego typu placówkach gastronomicznych

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Geografia
 • Biologia
 • Technika

Możesz tutaj:

 • pracować w najlepiej wyposażonych w sprzęt gastronomiczny pracowniach  spełniających wszystkie wymogi sanitarne oraz eleganckiej sali obsługi konsumenta
 • realizować swoje pasje kulinarne
 • nabywać umiejętności z zakresu obsługi konsumenta, uczestnicząc
  w przygotowywaniu imprez okolicznościowych, prezentując się w strojach kelnerskich
  z logo szkoły
 • odbywać praktyki w ośrodkach leczniczych, wypoczynkowych, restauracjach na terenie całej Polski oraz za granicą.

Aby Cię przekonać, Drogi Gimnazjalisto, zapoznaj się z dodatkowymi atutami naszej szkoły.

Młodzież kierunków żywieniowych uczestniczyła i uczestniczy w realizacji projektów unijnych, w ramach których:

 • osiągamy bardzo wysokie wyniki z egzaminów zawodowych. Od wielu lat zdawalność egzaminów zawodowych jest wysoka, zawsze wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej.
 • w szkole od lat  prężnie działa Koło Żywienia, promujące zdrowy styl życia prowadząc wykłady poza szkołą oraz organizując warsztaty dla dzieci i młodzieży.