Ogłoszenie o przetargu na: Świadczenie usług instruktorów prawa jazdy kategorii B i T w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

28.02.2012 17:20

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu następujących 3 kursów wraz z egzaminami wewnętrznymi:

Kurs prawa jazdy kategorii T: I grupa: marzec 2012 - 30 czerwca 2012 r. II grupa: luty 2013 - 31 maja 2013 r. Kurs prawa jazdy kategorii B I grupa: wrzesień 2012 - 31 grudnia 2012 r. Każda z grup będzie liczyła po 10 osób. Kurs Kategorii B: 340 godzin, w tym 30 godzin lekcyjnych ( po 45 minut) zajęć teoretycznych oraz 310 godzin (po 60 minut) zajęć praktycznych, Kurs Kategorii T: po 230 godzin na każdą edycje, tj. łącznie 460 godzin, w tym 30 godzin lekcyjnych (po 45 minut) zajęć teoretycznych oraz 200 godzin (po 60 minut) zajęć praktycznych na każdą edycję. 2. Zamawiający posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z art. 103 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zamawiający zapewni pomieszczenia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przewidziane przez Zamawiającego, materiały eksploatacyjne, pojazdy do praktycznej nauki jazdy, plac manewrowy, ubezpieczenie uczestników kursu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w: Plikach do pobrania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w : Plikach do pobrania

Krzysztof Łukasik

Pliki do pobrania: