Uczniowie z technikum agrobiznesu wśród najlepszych ekonomistów w województwie łódzkim

12.01.2021 16:50

Opublikowano wyniki zawodów I stopnia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uzupełniając treść artykułu zamieszczonego 16 grudnia 2020 r. na stronie ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu na Blichu (ZSP 2 RCKUiP w Łowiczu (zsp2lowicz.pl), mamy bardzo dobre informacje!

Otóż Komitet Główny XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, kierując się bardzo wysokim poziomem merytorycznym prac uczniów (Aktualności - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (pte.pl)) do zawodów II stopnia zakwalifikował w bieżącej edycji 15% uczestników biorących udział w etapie szkolnym w danym okręgu.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów klasy 3 Technikum nr 2 kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu, którzy zajęli na poziomie wojewódzkim OWE eksponowane miejsca wśród tych najlepszych dalej zakwalifikowanych 26 uczestników, szczególnie, że

- I miejsce osiągnął Łukasz Jabłoński, natomiast także czołowe miejsca zajęli

- Patryk Parys oraz

- Maciej Materek.

Wyniki są dostępne na stronie xxxiv-owe-lodz.pdf (pte.pl).

Gratulujemy Łukaszowi, Patrykowi i Maćkowi, doceniając ich zaangażowanie, które daje tak świetne efekty!

 

Nauczyciel - opiekun uczniów - Elżbieta Wojtyna