Projekt „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

9.04.2021 10:43

Szanowni Państwo,

 Rozpoczyna się rekrutacja do II Mobilności w ramach projektu 2019-1-PL01-KA102-063715 pt „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

 Zakwalifikowani uczestnicy będą mieli okazję do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki realizacji dwutygodniowych praktyk zagranicznych w Grecji, gdzie oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem kształcenia, będą mogli również rozwijać kompetencje językowe, społeczne oraz kulturowe. Wyjazd planowany jest w terminie 17.05.2021 r. – 28.05.2021 r..

 II Mobilność w ramach realizowanego przedsięwzięcia adresowana jest do uczniów i uczennic kierunków technik technologii żywienia (15 osób) oraz technik informatyk (20 osób).

 Rekrutacja uczestników II mobilności odbywać będzie się w terminie 09.04.2021r. – 16.04.2021r. Formularze należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Formularze można przekazywać do dnia 16.04.2021 do godziny 14:00.

 Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji, Zarządzeniem Komisji Rekrutacyjnej oraz Instrukcją poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W związku z sytuacją pandemii terminy wyjazdu jak i niektóre działania projektowe mogą ulec zmianie, o wszystkich aktualizacjach będziemy Państwa informować na bieżąco. Dodatkowe informacje dostępne u Koordynatora Projektu Pani Bogny Kolos oraz Pani Edyty Kłak, a także u członków Komisji Rekrutacyjnej.

 Przypominamy o konieczności posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

 Zapraszamy do aplikowania.

Pliki do pobrania: