Rekrutacja do projektu ERASMUS+ Edukacja Szkolna

20.07.2022 16:48

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Integracja dwóch narodów poprzez taniec - edycja Litewska” !

W związku z realizacją przez Szkołę projektu międzynarodowego, ogłaszamy rozpoczęcie naboru do wyjazdu edukacyjnego na Litwę w ramach podjętej inicjatywy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!

Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego blisko dwutygodniowego wyjazdu do szkoły partnerskiej na Litwie. Podczas mobilności uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują profesjonalny klip/teledysk ukazujący dwa regionalne tańce ludowe.

Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?

Powodów jest tak wiele, że moglibyśmy wymieniać je bez końca! Wśród celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi projektu uczestnicy nauczą się współpracować podczas tworzenia choreografii do dwóch tańców regionalnych. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim, a codzienny kontakt z rówieśnikami dodatkowo zwiększy korzyść – zwiększenie znajomości zagranicznego języka oraz biegłości i pewności siebie w posługiwaniu się nim. Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których uczniowie poznają piękno regionu.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Mobilność planowana jest na okres 11.09.2022r. do 24.09.2022. W ramach wyjazdu weźmie udział 30 uczniów naszej Szkoły. Do udziału w naborze uczniów klas II, III i IV.

Co będzie brane pod uwagę?

Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans.

Jak można aplikować?

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.

Ważne terminy

21.07.2022– rozpoczęcie rekrutacji

01.08.2022 godzina 12:00– zakończenie zbierania aplikacji

01.08.2022 godz. 15:00 – publikacja listy wstępnej

03.08.2021 godz. 12:00 – czas na ewentualne odwołania

04.08.2022 godz. 16:00 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Polak – Koordynatorem projektu

 

Projekt „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową – edycja Litewska” o numerze 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015417. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu ERASMUS+, sektor Edukacja Szkolna, akcja KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Pliki do pobrania: