Szanowni Nauczyciele, Absolwenci i Sympatycy Szkoły na Blichu!

27.06.2024 18:49

W 2025 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu będzie obchodził szczególny jubileusz - 100-lecie swego istnienia. Wykształciliśmy wielu wspaniałych ludzi dzięki doskonale przygotowanej kadrze pedagogicznej. Tradycją stało się już, że w murach blichowskiej szkoły uczyli się dziadkowie, rodzice i ich dzieci.

Opracowujemy kolejną monografię, w której pragniemy zamieścić kalendarium najważniejszych zdarzeń, charakterystykę osób zasłużonych w historii szkoły, informacje dotychczas nieopublikowane a ważne dla naszej placówki oraz wykaz pracowników i absolwentów. Gdyby w poprzednich publikacjach pojawiły się wiadomości wymagające uzupełnienia, to prosimy o przekazanie właściwych treści. Naszym celem jest też stworzenie zbioru wspomnień osób związanych ze szkołą na Blichu.

Zwracamy się prośbą do wszystkich posiadających w swoich zasobach zdjęcia, publikacje i inne zbiory archiwalne, które chcieliby ocalić od zapomnienia i przekazać do szkolnej Izby Pamięci. Ważne dla nas i przyszłych pokoleń jest podanie faktów, tzn. określenie zdarzenia, roku, postaci. Zachęcamy do podzielenia się cennymi wspomnieniami, zarówno obecnych jak i emerytowanych pracowników oraz absolwentów, a także rodzin naszej kadry i wychowanków.

Na temat planowanych uroczystości związanych z obchodami 100-lecia szkoły będziemy zamieszczać informacje na stronie www.zsp2lowicz.pl oraz w mediach społecznościowych.

Dane do kontaktu:

Sekretariat szkoły, numer telefonu 46 837 37 05, e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

Dyrektor ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu
dr inż. Jerzy Zabost

Pliki do pobrania: