ZSP nr 2 RCKUiP ogłasza nabór w roku szkolnym 2018/2019

21.05.2018 9:01 Zmodyfikowany: 13.03.2017 0:00

- technik agrobiznesu,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik logistyk,
- technik informatyk,
- technik technologii żywności,
- technik żywienia i usług gastronomicznych.

3-letniej Branżowej szkoły I stopnia:

- kucharz,
- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
- magazynier - logistyk.

Technikum kształcącego w zawodach:

- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

- Technik Technologii Żywności

- Technik Informatyk

- Technik Logistyk

- Technik Agrobiznesu

- Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

  Branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodach:

- Kucharz

- Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

- Operator Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

Magazynier - logistyk

 

Tu znajdziesz System Naboru Elektronicznego dla Kandydatów:

https://nabor.pcss.pl/lowicz/

 

Pliki do pobrania: