Projekt "Eurostart - praktyki zawodowe uczniów"

Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu. Zagraniczne praktyki w ramach II mobilności uczniów za nami!

28.06.2021 12:57

W dniach 16-29 maja 2020 r. odbyła się II mobilność młodzieży naszej Szkoły w ramach projektu Erasmus+. Podczas dwóch tygodni greckiej przygody 35 uczniów zdobyło cenne doświadczenia podczas stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach i szkoleniach, podnosząc kwalifikacje zawodowe, zwiększając znajomość języka angielskiego i poznając wspaniały, południowy kraj!

więcej ...

WAŻNA INFORMACJA DLA ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ERASMUS + II MOBILNOŚĆ

30.04.2021 14:44

Uczniowie zakwalifikowani na wyjazd do Grecji muszą pamiętać o posiadaniu ważnego dowodu osobistego/tymczasowego dowodu osobistego bądź paszportu oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego!!!

więcej ...

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

27.09.2019 22:12
Autor: Edyta Kłak Edta Kłak

Rekrutacja Mobilność I 2019/2020

6.09.2019 10:39
Autor: Edyta Kłak

Rozpoczynamy nabór do kolejnego projektu zawodowych praktyk zagranicznych realizowanego i finansowanego w ramach programu ERASMUS+. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz zdobycie doświadczeń na europejskim rynku pracy. Cele projektu zostaną zrealizowane dzięki organizacji dwu tygodniowych praktyk w greckich przedsiębiorstwach. W ramach projektu odbędą się dwie mobilności w których będą mogli wziąć uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu, pobierający naukę w zawodach technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywienia.

więcej ...

Promocja Projektu

8.08.2019 12:15
Autor: Edyta Kłak

Szanowni Państwo, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu, którą znaleźć można pod adresem: http://mobilnosczsp2.com 

więcej ...

Sprawozdanie całoroczne dotyczące projektu „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów”, przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

2.07.2019 7:12
Autor:  Koordynator projektu na trenie szkoły Edyta Kłak

Sprawozdanie całoroczne dotyczące projektu „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów”, przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

więcej ...

Grecja – wrażenia z pobytu uczniów na praktykach zawodowych

9.02.2019 22:09
Autor: Edyta Kłak - koordynator projektu na terenie ZSP nr 2 RCKU i P
główne zdjęcie

W dniu 07. 02. 2019 w naszej szkole odbyło się podsumowanie pobytu młodzieży na praktykach w Grecji

więcej ...

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

4.02.2019 21:51
Autor: Edyta Kłak

Rekrutacja - Mobilność II

17.01.2019 21:16
Autor: koordynator projektu - Edyta Kłak

Rusza rekrutacja do II mobilności w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów” nr 2018-1-PL01-KA102-048605 realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+ Akcja 1, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Rekrutacja skierowana jest do uczniów oraz absolwentów szkoły kształcących się na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.

więcej ...

 "Rekrutacja - Mobilność I"
 

14.09.2018 17:50
Autor: Edyta Kłak
główne zdjęcie

Rusza rekrutacja do Mobilności I adresowana do uczniów i absolwentów kierunków technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 

więcej ...