Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo

Kończy się projekt.

23.06.2015 18:49
Autor: Katarzyna Koper

Jesteśmy na etapie rozliczania projektu.

Osiągnięte wskaźniki projektu przedstawiają się następująco:

więcej ...

Kolejne certyfikaty rozdane

22.05.2015 19:38
Autor: Katarzyna Koper

Kolejni uczniowie zwiększyli swoje kompetencje i umiejętności zawodowe.

więcej ...

Maj miesiącem praktyk i staży

15.05.2015 19:33
Autor: Katarzyna Koper

Od początku maja uczniowie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu uczestniczą w stażach i praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektu

więcej ...

Wizyta w PGE Energia Odnawialna S. A. w Bełchatowie

9.04.2015 19:45
Autor: Katarzyna Koper

W dniu 9 kwietnia 2015 r. uczniowie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, którzy uczestniczą w kursie Systemy energii odnawialnej w ramach projektu pn. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”  byli na wyjeździe edukacyjnym w PGE Energia Odnawialna w Bełchatowie.

więcej ...

Certyfikaty potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

25.03.2015 20:17
Autor: Katarzyna Koper

W miesiącu marcu uczniowie z niektórych kursów zakończyli już zajęcia i uzyskali certyfikaty potwierdzające podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Dzięki zdobytym umiejętnościom oraz dodatkowym kwalifikacją uczniowie będą mieli lepszy start w poszukiwaniu pracy.

więcej ...

Rozpoczęły się rozmowy z pracodawcami lokalnymi w celu zorganizowania uczniom staży i praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu:

14.03.2015 19:46
Autor: Katarzyna Koper

Rozpoczęły się rozmowy z pracodawcami lokalnymi w celu zorganizowania uczniom staży i praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu:

więcej ...

Ruszyły zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.

27.02.2015 19:20
Autor: Katarzyna Koper

W lutym ruszyły zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego

więcej ...

Styczeń miesiącem intensywnej pracy

29.01.2015 19:37
Autor: Katarzyna Koper

Trwają zajęcia w ramach projektu pn. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”

więcej ...

Rekrutacja uczestników do zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego i zawodowego

20.01.2015 18:57
Autor: Katarzyna Koper

Zrekrutowano uczestników do drugiej edycji zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka angielskiego i Matyki oraz do egzaminu zawodowego w zawodach technik informatyk, technik logistyk oraz technik mechanizacji rolnictwa.

więcej ...

Szkoła na Blichu zakupiła przyczepę rolniczą do zbioru roślin na biomasę.

20.12.2014 18:32
Autor: Katarzyna Koper

Przyczepa jest niezbędna do przeprowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów, by zbierać ściętą kukurydzę i przewozić na miejsce pryzmy w celu przygotowania jej na biomasę.

więcej ...

Kolejne zakupy w ramach projektu POKL

22.11.2014 20:30
Autor: Katarzyna Koper
główne zdjęcie

W ostatnim czasie szkoła na Blichu zakupiła zestaw solarny oraz dwie tokarki w ramach projektu pn. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”.

więcej ...

Wizyta w Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii w Łodzi.

19.11.2014 19:45
Autor: Katarzyna Koper
główne zdjęcie

W dniu 17 listopada 2014 r. uczniowie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, którzy uczestniczą w kursie Systemy energii odnawialnej w ramach projektu pn. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”  byli na wyjeździe edukacyjnym w Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii w Łodzi.

więcej ...

Ruszają kolejne kursy organizowane w ramach projektu pn.

16.10.2014 13:16
Autor: Katarzyna Koper

W najbliższym czasie rozpoczną się zajęcia z kursu Systemy energii odnawialnej prowadzone przez Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii z Łodzi oraz kurs ICT – przygotowanie do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ECDL prowadzony przez Panią Marię Laskę.

więcej ...

Zakończyła się rekrutacja do kursu operatorów wózków widłowych w ramach projektu

30.09.2014 19:03
Autor: Katarzyna Koper

Zakończyła się rekrutacja do kursu operatorów wózków widłowych w ramach projektu pn. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”

więcej ...

Szkoła na Blichu zakupiła przystawkę do zbioru kukurydzy w ramach projektu

23.09.2014 18:59
Autor: Katarzyna Koper

Przystawka będzie podłączana do kombajnu, który szkoła zakupiła w 2013 r., który będzie mógł ciąć kukurydzę o odpowiednich rozmiarach z przeznaczeniem na biomasę.

więcej ...

Czerwiec i lipiec miesiącami staży i praktyk zawodowych

16.06.2014 11:17
Autor: Katarzyna Koper

Od początku czerwca końca lipca 2014 r. 32 uczniów z  klas technikum logistycznego oraz technikum mechanizacji rolnictwa będzie uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych.

więcej ...

Adaptacja pomieszczenia na pracownię informatyczno – logistyczną.

5.06.2014 21:40
Autor: Katarzyna Koper

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Projektu Unijnego POKL działanie 9.2 w szkole na Blichu trwają prace remontowo - budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na pracownię informatyczno – logistyczną które wynikają z konieczności dostosowania obecnie posiadanych pomieszczeń do nowo zakupionych sprzętów.

więcej ...

Szkoła na Blichu rozbudowała symulatora do nauki jazdy

5.06.2014 21:34
Autor: Katarzyna Koper

Szkoła na Blichu doposażyła symulator do nauki jazdy. Rozbudowy tego urządzenia dokonano dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Projektu Unijnego POKL działanie 9.2.

więcej ...

Czas dobrze zainwestowany.

15.04.2014 18:38
Autor: Katarzyna Koper

Ostatnie miesiące sprzyjają rozwojowi wiedzy i umiejętności uczniów z naszej szkoły podnosząc jednocześnie atrakcyjność absolwentów na rynku pracy dzięki realizacji projektu.

więcej ...

Luty miesiącem intensywnej pracy.

27.02.2014 14:30
Autor: Katarzyna Koper

W ostatnim czasie w ramach projektu pt. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo” prowadzone były wszystkie zaplanowane zadania. Aktualnie trwa realizacja niżej wymienionych zadań:

 

więcej ...

Co nowego w szkolnym POKL?

27.01.2014 17:37
Autor: Katarzyna Koper

Od stycznia 2014 r. ruszają kolejne kursy w ramach projektu pt. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”

więcej ...

Informacja o realizacji projektu pt. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”

18.12.2013 18:32
Autor: Katarzyna Koper

Po zakończonym procesie rekrutacji uczestników przyszedł czas na rozpoczęcie pierwszych zajęć.

więcej ...

Ruszyła realizacja projektu „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”.

18.11.2013 16:51
Autor: Koordynator Projektu Magdalena Rosłonek

W dniu 30 października 2013 r. Zarządu Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu realizowanego przez ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu pn. „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”.

więcej ...

Zasady rekrutacji i ankiety rekrutacyjne

22.10.2013 12:30
Autor: Maria Laska

Najnowszy projekt który będzie realizowany przez ZSP nr 2RCKUiP w Łowiczu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 nosi tytuł: „Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii – kształć się zawodowo”

23.07.2013 12:50
Autor: Mirosław Kret

Okres realizacji projektu 02.09.2013 r. – 30.06.2015 r. Projekt obejmuje 200 uczniów z technikum mechanizacji rolnictwa, technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technikum informatycznego oraz technikum logistycznego. Projekt opiewa na kwotę ok. 960 tys. zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ok. 819 tys. zł, środki własne ok. 141 tys. zł.

więcej ...